Dokumenter

91 resultater

Type dokument
Velg område
91 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar - Forsvarlig byggkvalitet

  Byggenæringens Landsforening (BNL) viser til Kommunal og moderniseringsdepartementets høring av Forsvarlig Byggkvalitet – rapporten fra Byggkvalitetutvalget om forslag til endringer i Plan- og bygningsloven. Her kan du laste ned vårt høringssvar.

 2. Høringssvar - Liedutvalget

  BNL har levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med Liedutvalget.

 3. Høringssvar - Opplæringsloven

  BNL har levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet om Opplæringsloven som hadde frist 1. juli 2020.

 4. Byggenæringens fremtidsbarometer 2020

  Byggenæringens fremtidsbarometer er BNLs årlige medlemsundersøkelse. I 2020 ble den ferdigstilt rett før koronaviruset kom til Norge.

 5. Stopp tyven - veileder for bedriftene

  I denne reviderte veilederen har vi fått innspill fra både politiet og Finans Norge. Vi håper den kan bidra til å hjelpe medlemsbedriftene med enkel og kostnadseffektiv tyverisikring. Her finner du tips og råd om hvordan bedriften kan jobbe strategisk for å unngå tyveri og praktiske tips og råd for sikring av verdier.

 6. Høring  i Finanskomiteen

  BNL deltok i høring i Stortingets Finanskomité i forbindelse med Statsbudsjettet 2020. Her kan du lese vårt høringsnotat.

 7. Digitalt veikart

  - for en heldigitalisert, konkurransedyktig og bærekraftig BAE-næring

 8. Høring av NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi

  Byggenæringens Landsforening støtter NHOs høringssvar, men har noen kommentarer knyttet konkret til byggenæringens unike utfordringer om klimarisikohåndtering. Det er viktig at de ulike delene av næringslivet utvikler strategier som tar høyde for klimarisikoen i den enkelte næring.

 9. Høringsvar - EU direktiver om energieffektivisering og fornybar energi

  Det vises til høringsbrev av 14. januar 2019 om EU-direktivene 2018/2001 (fornybar energi) og 2018/2002 (energieffektivisering) og forordning 2018/1999 (styringssystem) samt til nylig avsluttede høring om Bygningsenergidirektivet II.