Foto: Bigstock

Samler byggenæringen, bygger fremtiden

Markedssituasjonen i byggenæringen

Foto: Bigstock

Markedssituasjonen i byggenæringen

Boligbyggingen stuper og aktiviteten i mange bransjer i byggenæringen er stadig svakere.

Bedrifter permitterer og sier opp ansatte. NHO Byggenæringen mener det blant annet trengs et nasjonalt løft for energieffektivisering, flere flyktningerboliger, studentboliger og omsorgsboliger, samt justering av utlånsforskriften og endringer i permitteringsregelverket for å sikre aktiviteten i næringen. Trykk her for å lese mer om våre forslag.

Trykk her for å gå til vår samleside om markedssituasjonen, hvor du finner aktuell statistikk, nyhetsartikler, innsikt i hvilket arbeid NHO Byggenæringen gjør mot myndighetene og annen relevant informasjon om situasjonen. 

Siste nytt:

 1. Forbundsvise oppgjør i 2024

  Det ble klart under LOs representantskap tirsdag 20. februar. NHO merker seg dette og LOs øvrige krav til oppgjøret.

 2. Kyrkjestrategien lansert

  I dag blir bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg lagt fram av regjeringa. Strategien viser korleis pengane frå Kyrkjebevaringsfondet skal nyttast, og kva kyrkjer som er omfatta av dei tre bevaringsprogramma i strategien. For byggenæringa kan dette bety fleire oppdrag i åra som kommer.

 3. Trestøvprosjektet gir kunnskap om resirkulering av luft og riktig renhold

  Arbeid som frigjør trestøv har unntak fra forbudet om resirkulering i arbeidsplassforskriftens § 7-2, men Arbeidstilsynet har lenge signalisert at de ønsker felles regelverk for arbeid med kreftfarlige stoffer. Trestøvprosjektet har kartlagt trestøveksponering i 23 bedrifter, og målingene viser blant annet at resirkulering av luft ikke øker konsentrasjonen av trestøv fra de myke treslagene.

 4. Udekket kompetansebehov

  NHO la nylig frem årets kompetansebarometer. 63 prosent av bedriftene i NHO Byggenæringen oppga høsten 2023 å ha et udekket kompetansebehov, ned fra 69 prosent året før. Størst er fortsatt behovet innenfor håndverksfagene og ingeniør- og tekniske fag.

Meld deg på!

 1. Tariffkonferansen 2024

  NHO Byggenæringen inviterer alle medlemsbedrifter til en tariffkonferanse før lønnsoppgjøret 2024. Vi ønsker å gi deltakerne informasjon om kommende tariffoppgjør, samt mulighet til å møte forhandlingsledere og tariffansvarlige. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Foto: NHO

Innleie

Nye innleieregler trådde i kraft 1. april 2023 og totalforbudet mot innleie i Oslo og deler av Viken 1. juli. Her finner du mye nyttig informasjon om temaet og hva det betyr for deg som arbeidsgiver. 

NHO Byggenæringen Håndverk

NHO Byggenæringens forsterkede satsing på håndverksfagene

NHO Byggenæringen Håndverk er medlemsproduktet for profesjonelle byggefirma og håndverkere. Vi har som formål å sikre våre medlemmer gode og forutsigbare rammevilkår, styrke den økonomiske bærekraften og løse dine daglige utfordringer gjennom å yte god service og oppfølging.

Veileder for valg av seriøse aktører!

NHO Byggenæringen har utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrifter.

Jobb i byggenæringen?

Vi bygger Norge

Ønsker du en jobb i byggenæringen? Sjekk ut "Vi bygger Norge" som er vår nettside rettet mot ungdom som ønsker en jobb i bygge- og anleggsnæringen.

Bli medlem!

Bli en del av et viktig bransjemiljø og benytt deg av våre mange medlemsfordeler!

Nyhetsbrev fra NHO Byggenæringen

Hold deg oppdatert om viktige saker og hva som skjer.

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

NHO Byggenæringen - Nyhetsbrev

NHO Byggenæringen - Nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: