Administrasjonen

Samfunnspolitikk og bærekraft

Kompetansepolitikk og seriøsitet

Arbeidsgiverpolitikk og HMS

Bygg og Bevar

IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg

NHO Byggenæringen - Håndverk