IA-programmet bygg og anlegg

IA-programmet bygg og anlegg er et av syv bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019-2024. Formålet med bransjeprogrammet er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer, som kan bidra til å redusere sykefravær og frafall. Det er NHO Byggenæringen, sammen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som har ansvar for å gjennomføre bransjeprogrammet.

Hva har vi oppnådd og hva kan være til nytte for næringen?

Farogsønn_RVOfolder-1000.jpg

Målsettingen for alt vi har gjort har vært at tiltakene skal ha potensial for å redusere sykefravær og/eller frafall fra arbeidslivet. Ambisjonen for bransjeprogrammet har vært å samle erfaringer om hva som virker gjennom utprøvende tiltak.

Erfaringene våre viser at det er fullt mulig å redusere sykefravær og frafall.

Mer om overordnede erfaringer og hva vi har oppnådd

Arrangementer og webinarer

Aktuelle saker

 1. Nortekk reduserte sykefraværet

  Mens sykefraværet de siste årene har gått opp i bygg- og anleggsnæringen, har takentreprenøren Nortekk klart å snu utviklingen med støtte fra IA bransjeprogrammet. I første omgang (2022) ble sykefraværet redusert til 6,8%. Nedgangen fortsatte i 2023 til 6,2%, og bedriften er tydelig på at dette bare er starten.

 2. Trestøvprosjektet gir kunnskap

  Arbeid som frigjør trestøv har unntak fra forbudet om resirkulering i arbeidsplassforskriftens § 7-2, men Arbeidstilsynet har lenge signalisert at de ønsker felles regelverk for arbeid med kreftfarlige stoffer. Trestøvprosjektet har kartlagt trestøveksponering i 23 bedrifter, og målingene viser blant annet at resirkulering av luft ikke øker konsentrasjonen av trestøv fra de myke treslagene.

 3. Hvorfor ha orden og ryddighet i prosjektet?

  Backe Stor-Oslo fikk i 2023 støtte fra IA-BA til å undersøke hvorvidt orden og ryddighet på byggeplassen har innvirkning på HMS. - Vi har sett mange positive fordeler med å investere mer i orden, ryddighet og gangsoner, sier HMS-leder Kathrine Fagerli Nilssen.

 4. Sikkerhetsuke på 8 videregående skoler

  I 2021 tok IA bransjeprogram bygg og anlegg (IA-BA) initiativ til HMS-uker i videregående skoler. Fra starten i Nome i 2021 til i dag, har det blitt gjennomført 11 sikkerhetsuker på 8 vg skoler. Arbeidet med å dokumentere beste praksis i en veileder er i gang slik at det blir enklere for flere skoler å følge etter.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: