Informasjon om IA-programmet bygg og anlegg

IA-programmet for Bygg og anlegg er ett av syv bransjeprogram under IA-avtalen 2019.2022. Les mer i vår informasjonsbrosjyre