Artikler

Vis filtrering

60 resultater

Type artikkel
Velg område
60 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. - Bedre for byggenæringen i budsjettforliket

  NHO Byggenæringen setter pris på at regjeringspartiene og SV har prioritert tiltak som både løser viktige samfunnsutfordringer og avhjelper den alvorlige markedssituasjonen i byggenæringen. En styrking av Husbanken vil gi boliger til folk som sliter i boligmarkedet og økte midler til energieffektivisering er en viktig start for lavere strømregninger og kutt i klimagassutslippene.

 2. Trenger kraftigere budsjettgrep

  Regjeringen har 11. mai lagt frem revidert statsbudsjettet. Det er en nå en svært krevende markedssituasjon i landets største fastlandsnæring. 40% av Byggenæringens Landsforenings (BNL) medlemmer at de opplever at etterspørselen fra offentlige innkjøpere er lavere enn normalt. BNL etterlyser kraftigere budsjettgrep.

 3. Tilbake til normalen?

  Over 90 prosent av bedriftene svarer at markedsituasjonen er god eller tilfredsstillende. Bare 7 prosent svarer at den er dårlig, viser NHOs 22. koronaundersøkelse. – Samtidig ser det ut til at noen av de største utfordringene er tilgang på råstoff og byggevarer, samt unormal høy prisoppgang, sier samfunnspolitisk direktør Jørgen Leegaard i BNL.

 4. Nye prognoser juni 2021: Veksten fremover avhenger av oppsving i anlegg

  BNLs markedsrapport for 2021 utarbeidet av Prognosesenteret viser at de ulike markedene har klart seg bedre enn fryktet gjennom pandemien, og prognosene viser vekst. – Veksten fremover avhenger imidlertid av det forventede oppsvinget for anlegg. Det stor usikkerhet rundt dette, selv om oppdatert prosjektinformasjon viser et oppsving, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.