Artikler

Vis filtrering

46 resultater

Type artikkel
Velg område
46 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Kraftig ledighetsøkning i byggenæringen

  NAVs nyeste tall, som ble offentliggjort 2. mai, viste at arbeidsledigheten i byggenæringen øker raskt. Siden nyttår har antall helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak økt fra 10200 til 11600, altså 14 prosent.

 2. Tala til Byggfag betre enn frykta

  Søketala for vidaregåande opplæring er no klare, og det er i 2024 3,6 prosent færre som har søkt VG1 bygg- og anleggsfag på førsteplass. - Samstundes ser vi gledeleg nok at søkinga til yrkesfaga er rekordhøg, seier kompetansedirektør Kjetil Tvedt i NHO Byggenæringen.

 3. Ikke endret permitteringsregelverk

  Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har kommet med en innstilling i forbindelse med forslaget om å endre permitteringsregelverket. I innstillingen legger flertallet ikke opp til endringer, men en enstemmig komité ber i stedet regjeringen se på nødvendige tiltak for å øke aktiviteten før de legger frem revidert nasjonalbudsjett i mai.

 4. Kyrkjestrategien lansert

  I dag blir bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg lagt fram av regjeringa. Strategien viser korleis pengane frå Kyrkjebevaringsfondet skal nyttast, og kva kyrkjer som er omfatta av dei tre bevaringsprogramma i strategien. For byggenæringa kan dette bety fleire oppdrag i åra som kommer.