Enighet i meklingen for byggeindustrien

Partene ved oppstart av meklingen. Foto: NHO Byggenæringen

Lørdag 13. april 2024 kl. 02:40 ble det enighet i meklingen mellom NHO Byggenæringen og Fellesforbundet om en ny overenskomst for byggeindustrien for perioden 2024-2026.

NHO Byggenæringen og Fellesforbundet har, med god hjelp fra mekler Bjørn Lillebergen, lyktes med å komme til enighet – noen timer på overtid. 

- Dette har vært et svært krevende oppgjør, sier forhandlingsleder for NHO Byggenæringen, Siri Bergh. 

Det er gitt et generelt tillegg på kr. 7 kroner per time, minstelønnssatsene økes med 9 kroner per time og fagarbeidere samt skiftarbeidere gis et ekstra tillegg på 1 krone. Oppgjøret er innenfor rammen av frontfag- og byggfagsoppgjøret. 

Årets tariffoppgjør har hatt et meget krevende bakteppe. Markedssituasjonen i byggenæringen er svært utfordrende, og det meldes stadig oftere om permitteringsvarsler, konkurser og oppsigelser blant bedrifter i næringen. Nybyggingen av nyboliger er på et historisk lavt nivå og dette ventes å slå ut i byggeindustrien enda sterkere i 2024.  

- Resultatet fra frontfag-meklingen har gjort det ekstremt krevende å komme frem til et resultat som er økonomisk bærekraftig for byggeindustrien i den situasjonen som næringen befinner seg i. Derfor har dette blitt et dyrt oppgjør. Det eneste positive er at vi unngikk konflikt, men jeg er svært bekymret for hvordan bedriftene der ute skal kunne håndtere dette, avslutter Bergh. 

Møteboken blir lagt ut her.

Uravstemning 

Begge delegasjonene anbefaler det resultatet som nå er fremforhandlet. Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for denne er 7. mai 2024. 

Medlemsbedrifter i NHO Byggenæringen som ønsker å forkaste meklingsforslaget må gi skriftlig melding på e-post til arbeidsrett@nhobyggenaringen.no innen 7. mai 2024 om at forslaget ikke godtas (jf. Hovedavtalen § 3-5).