Fleire søker fagskole

Publisert

Foto: Sjølvportreit

Søketal til fagskular, høgskular og universitet vart publisert 26. april. Fagskulane hadde ein vekst på 17 prosent totalt, og på 17,6 prosent på dei tekniske fagskulane. For byggfaga på dei tekniske fagskulane er veksten på 7,1 prosent.

Vi håpar og trur at fleire no vel å bruker dei neste to åra på ein fagskule, og at dei kjem attende til byggenæringa for å ta del i det vi trur blir eit oppsving i næringa, seier kompetansedirektør Kjetil Tvedt i NHO Byggenæringen.

NHO byggenæringen har hatt ein kampanje på TikTok og Linkedin i år, med mål å få fleire til å søke seg til fagskolestudiar.

  • Det er første gangen vi kjører kampanje for fagskolene, så det er bra å se at antall søkere går frå. Dette er et arbeide vi ønkser å videreutvikle saman med fagskolene, fortsetter Tvedt.

NTNU Trondheim størst på ingeniørutdanning

For de teknologiske faga (bygg, elektro, teknologifag) samla er det ein vekst på 3,2% på universitet og høgskular. Vi har ikkje oversikt over utviklinga for dei enkelte byggstudiene frå 2023-2024.

Oversikten nedanfor viser søketal i 2024 til dei ulike byggstudiane, inkludert yrkesfaglærer, ved universitet og høgskular i Norge. Her ser ein både planlagde studieplassar, talet på søkarar, talet på søkarar som har satt tilbodet på førsteplass og til slutt talet på søkarar som har det som førsteval per planlagt studieplass.

Ingeniørutdanning på deltid på Gjøvik er det mest oversøkte studiet, med 4,3 søkarar med tilbodet på førsteplass for kvar av dei 30 studieplassane.

Som vi ser er det stor variasjon, både i størrelse og popularitet, blant studiane, og ikkje alle har nok søkarar. - NHO Byggenæringen er bekymra for at det no forsvinn kompetanse ut av byggenæringa. Vi håpar derfor at universiteta og høgskulane greier å fylle studieplassane slik at flest mogleg kjem i gang med ingeniørutdanning i år og kan kome inn i byggenæringa i det som vi trur vil være ein oppgangsfase om nokon år.

Fleire vil bli yrkesfaglærar

Sjølv om det er færre som søker lærerutdanning, er det fleire som søker yrkesfaglærerutdanning, som gir kompetanse for å undervise i relevante fag på ungdomstrinnet og i videregående skole.

  • Det er registrert 539 førstevalgssøkere (opp fra 482 i fjor) til 315 studieplasser (opp fra 285).
  • Det er en øking i førstevalgssøkere på 11,8 %. Det tilsvarer 57 flere førstevalgssøkere.

Vi treng fleire yrkesfaglærarar med formell kompetanse, og i motsetning til de øvrige lærerutdanningene er problemet mangelen på studieplassar, så her er det både rom og behov for å investere i fleire studieplassar for eksempe på OsloMET der det er heile 4,4 søkarar per studieplass, avslutar Tvedt.