Støykartlegging i Skanska Bygg gir økt bevissthet og konkrete tiltak

HMS
Støykartlegging i Skanska

Foto: Stein Ivar Solli (Hovedverneombud i region midt/nord, Skanska)

Webinar 8.12. Støyskader er den vanligste yrkesskaden i Norge, og bygg- og anleggsarbeidere er blant yrkesgruppene som er mest utsatt, ifølge STAMI. Skanska Bygg har kartlagt støyeksponering på 5 ulike prosjekter og er i ferd med å sette i verk tiltak.

Se opptak av webinar 8.12.2023 hvor Arbeidstilsynet, NHO Geneo, Falck BHT og Skanska Bygg deler kunnskap, erfaringer og planer for tiltak.

Fortsatt et stort problem

I 2022 fikk Arbeidstilsynet 1871 meldinger om arbeidsrelatert sykdom, hvorav drøyt halvparten var relatert til hørselsskade. I tillegg til hørselsskader, finnes det gode holdepunkter for at støy kan føre til ulykker. Varsler og faresignaler oppfattes ikke, og ved eksponering > 90dB(A) er det estimert at 1 av 10 arbeidsulykker kan tilskrives støyeksponering.

Yrkesaktive i industrien, primærnæringene og bygg- og anleggsnæringen er de som er mest utsatt. I disse sektorene har en gjort mye for å redusere støynivåene, blant annet ved å fjerne støykilden, forbedre maskinene eller bruke personlig verneutstyr. Tross dette er støy fremdeles et utbredt problem.

- Både tall fra STAMI og våre egne arbeidshelseundersøkelser gjorde at vi ville bli bedre på dette, sier bedriftslege og prosjektleder Kristin Hovland i Skanska.

For et år siden søkte hun IA bransjeprogram bygg og anlegg om støtte til å gjennomføre en kartlegging for å få kunnskap om støykilder og ta frem tiltak for å redusere støyeksponering. Nå er rapporten klar, og tiltak er på vei ut til Skanskas byggeplasser.

Viktig å ta tak i støy i byggegropa

I Norge har vi tradisjon for å ivareta tredje part når det kommer til støyeksponering. Om det bygges på nabotomta, skal naboene varsles og beskyttes.

- Støy i byggegropa har ikke fått like mye oppmerksomhet, sier programleder i IA bransjeprogram for bygg og anlegg Knut Aaneland. – Det gjelder både den som utfører arbeidet og er direkte berørt, men også de som blir eksponert fordi de jobber i nærheten av støykilden. Vi kan kalle det første- og andrepartsstøy.

- For IA bransjeprogram bygg og anlegg har det vært viktig å ta tak i disse utfordringene gjennom prosjektet Støy i BIM og kartleggingen i Skanska Bygg, fortsetter Aaneland. – Vi forventer også synergi mellom de to prosjektene, og ser frem til at data fra Skanska kommer med i modellen. Videre jobber vi for å få informasjon ut på ergonomiportalen.no under relevante faggrupper.  

- Folk blir overrasket

Bedriftssykepleier Mads Knutsen i Skanska har nylig besøkt en av byggeplassene som deltok i kartleggingen og presentert den ferske støyrapporten. Mange av dem som var med på kartleggingen i 2022 jobber fortsatt på prosjektet. 

- De satte stor pris på at dette er satt på agendaen, forteller Knutsen. – Jeg så mange overraskede ansikter i salen. Det er tydelig at mye ikke var kjent fra før.

- Kartlegging gir ny kunnskap og bevissthet om hva som støyer – og hva vi kan gjøre med det, oppsummerer Hovland.

Tiltakslisten er lang, og i desember skal AMU beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes. Men bedriftshelsetjenesten har tjuvstartet.

- Noe har vi bare ryddet opp i med en gang, forteller Hovland og nevner blant annet at det skal bli enklere å bestille riktig verneutstyr og skilt i innkjøpsportalen til Skanska.

Vil du vite mer?

Se opptak av webinar 8.12.2023

Program:

  1. Velkommen og bakgrunn for prosjektet v/IA bransjeprogram bygg og anlegg
  2. Støy og hørselskader v/Kristin H. Hovland, BHT Skanska
  3. Støykartlegging i Skanska v/Mads Knutsen, BHT Skanska
  4. Erfaringer v/Torbjørn Furulund, NHO Geneo og Arne Nysæther, Falck BHT
  5. Hvilket fokus har Arbeidstilsynet på støy i arbeidslivet v/Anne Sørum, Arbeidstilsynet
  6. Spørsmål/diskusjon

 

Presentasjoner Skanska (pdf)

Presentasjon Falck (pdf)

Presentasjon Arbeidstilsynet (pdf)