Koronaviruset - råd, analyser og nyheter

BNL anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. Disse vil være under fortløpende evaluering og endring, og er å betrakte som minimumstiltak. Bedriftene må selv vurdere interne tiltak utover dette.

Medlemmer i BNL/NHO med arbeidsgiverspørsmål relatert til koronaviruset:

Se råd på nho.no, og maler og veiledere på Arbinn.no, (Arbinn krever innlogging).
Medlemmer i BNLs bransjeforeninger kan kontakte BNLs advokater her 
Kontaktinformasjon NHO og informasjon om innlogging på Arbinn.no
Arbeidstakere og andre privatpersoner bes kontakte sin tillitsvalgte, sin arbeidstakerorganisasjon, eller myndighetene.

Aktuelt

Nyttig informasjon og verktøy fra NHO

Koronainformasjon på Arbinn

NHO har samlet mye nyttig informasjon og verktøy som aktuelt for mange bedrifter i forbindelse med koronapandemien på Arbinn.

Slik påvirker korona bedriftene i byggenæringen

Siden krisen startet har NHO sendt ut en medlemsundersøkelse til bedriftene for å få innsikt i hva som er de største utfordringene og hvordan dette utvikler seg over tid. Under følger en oversikt over utviklingen av noen nøkkeltall og kort en beskrivelse av situasjonen.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: