4. HMS-opplæring av ungdom

Innen utgangen av 2024 vil 9 videregående skoler ha gjennomført sikkerhetsuker med støtte fra IA bransjeprogram for bygg og anlegg. Tilbakemeldingene er meget gode, og samtlige skoler har gjort HMS-uken til et fast arrangement i samarbeid med lokalt næringsliv.

Sikkerhetsuken er kommet for å bli. Den er blitt et fast, årlig arrangement på Kongsberg og med støtte fra lærere, elever og næringsliv.

Stian Vettestad og Geir Marstein, Kongsberg vg skole

Bakgrunn og erfaringer

Det er viktig at ungdom som går ut i arbeidslivet har med seg gode kunnskaper om sikkerhet og arbeidsmiljø i tillegg til faglige ferdigheter. I 2021 tok OKAB (Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene) og Bransjeprogrammet initiativ til den første HMS-uka på Nome videregående skole. Høsten 2021 møtte 75 elever ved Nome vg skole opp til det som skulle bli den aller første HMS-uka i videregående skole i Norge. Skolen konkluderte fort med at sikkerhetsuken var kommet for å bli. 

Sikkerhetsopplæringen hadde hittil vært fragmentert og noe mangelfull. Det er derfor gitt støtte til etablering av årlige sikkerhetsuker. Målet er at dette skal bli en standard for alle videregående skoler. Skolene som kom til oss hadde ikke lykkes med å skaffe nødvendig finansiering fra sine foresatte i fylkeskommunene. Uten støtte fra Bransjeprogrammet hadde trolig ingen av disse arrangementene vært gjennomført. 

I 2022 arrangerte Re og Kongsberg sikkerhetsuke for første gang, og i 2023 kom Borgund (Ålesund), Kalnes (Sarpsborg), Ål og Numedal i gang. Innen utgangen av 2024 vil det være avholdt 19 slike arrangementer, og det er utviklet en veiledningspakke for skoler som ønsker å gjøre tilsvarende.  

Alle skolene har fått støtte til første gjennomføring forutsatt at de vil klare seg med egne midler i fortsettelsen. Erfaringer har vist at det gjør de. Skolen, fylkeskommunen og lokale bedrifter drar lasset sammen. Og utstyret som ble kjøpt inn det første året, kommer til nytte gang på gang.

Dette er ett av mange eksempler på at IA bransjeprogram for bygg og anlegg er i ferd med å sette varige spor.

Prosjekter og resultater

Veiledningspakke med maler og beste praksis

I 2021 tok OKAB og IA bransjeprogram for bygg og anlegg et felles initiativ til HMS-uker i videregående skoler. Først ut var Nome i 2021.

Tanken bak var å gi elevene kunnskap om risiko, og gjøre dem reflekterte i relasjon til arbeidsoppgavene - tenke en gang til. Er det trygt, er maskiner og utstyr i sikker stand, og gjør vi de riktige forberedelsene før arbeidet startes opp? Sikkerhet inngår naturligvis i læreplanene ved de videregående skolene, men gjennom en egen sikkerhetsuke markerer skoleledelsen og elevene at sikkerhet må tas på alvor og gjennomsyrer alt vi gjør. En ulykke "skjer ikke", den forårsakes. Og alltid når man ser tilbake etter en uønsket hendelse, erkjenner man at den kunne ha vært unngått. Det kan i mange tilfeller være en bitter erkjennelse.

Høsten 2021 møtte 75 elever ved Nome vg skole opp til det som skulle bli den aller første HMS-uken. Skolen konkluderte fort med at sikkerhetsuken var kommet for å bli. Flere skoler fulgte etter. I 2022 arrangerte Re og Kongsberg sikkerhetsuke for første gang, og i 2023 har Borgund (Ålesund), Kalnes (Sarpsborg), Ål og Numedal gjort det samme. I 2024 står Sam Eyde for tur. Innen 2024 vil 9 av totalt 27 skoler, (6 landslinjer og 21 fylkeslinjer) ha gjennomført arrangementet.

Alle skolene har fått støtte fra IA-programmet til første gangs gjennomføring forutsatt at de vil klare seg med egne midler i fortsettelsen. Erfaringer har vist at det gjør de. Skolen, fylkeskommunen og lokale bedrifter drar lasset sammen. Og utstyret som ble kjøpt inn det første året, skal komme til nytte år etter år.

Kongsberg, Re og Nome vg skoler har samlet erfaringer fra alle de gjennomførte arrangementene, siden 2021, og utarbeidet en veiledning. Denne veiledningen håper vi skal gi nye skoler en mal for hvordan en "sikkerhetsuke" kan planlegges og gjennomføres.

Last ned veileder (pdf)

Erfaringsrapporter

Skoler som har fått støtte fra IA bransjeprogrammet for bygg og anlegg, har levert erfaringsrapport. Noen av rapportene kan lastes ned her (pdf):

Nome 

Kongsberg

Re

Ål

Numedal

Kalnes

Borgund 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon skoler

Ta gjerne kontakt med en eller flere av skolene som er i gang:

 • Kongsberg vg skole, Buskerud: Geir Marstein, , tlf: 960 12 585
 • Re vg skole, Vestfold: Erik Tronrud,
 • Nome vg skole, Telemark: Eirik Jensen, , og Knut Martin Tovslid,
 • Ål vg skole, Buskerud: Tine Ingebo Alfredsen,
 • Numedal vg skole, Telemark: Tine Ingebo Alfredsen,
 • Kalnes vg skole, Østfold: Truls Jardar Walther Sønsterud,
 • Borgund vg skole, Møre og Romsdal: Marte Brandsegg,
 • Os vg skole, Vestland: Lasse Svillingsen,
 • Sam Eyde, Arendal, Agder: Egil Thorsen,

Spilleliste filmer

Flere av skolene har dokumentert ukene gjennom filmer (se spilleliste). Filmene bidrar til informasjon, inspirasjon og "innsalg" og bidrar til å sikre videreføringen.

 

 

Aktuelle saker

 1. Sikkerhetsuke på 8 videregående skoler

  I 2021 tok IA bransjeprogram bygg og anlegg (IA-BA) initiativ til HMS-uker i videregående skoler. Fra starten i Nome i 2021 til i dag, har det blitt gjennomført 11 sikkerhetsuker på 8 vg skoler. Arbeidet med å dokumentere beste praksis i en veileder er i gang slik at det blir enklere for flere skoler å følge etter.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:
 • Knut Aaneland
 • Programleder
 • Gudmund Engen
 • Samina Siddique
 • Beate Diseth