Dokumenter

91 resultater

Type dokument
Velg område
91 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar - statlige planretningslinjer

  Høringsuttalelse til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. (30.11.2017)

 2. Høringssvar seriøsitetsregister

  Høringssvar - Endringer i byggesaksforskriften. Regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg (29. september 2017).

 3. Høringssvar ny fagskolelov

  Forslaget til ny fagskolelov er en oppfølging av forslagene til tiltak i Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning, som ble vedtatt av Stortinget i mai. (29. september 2017).

 4. Høring - Nasjonal transportplan 2018 -2029

  BNLs innspill til Nasjonal transportplan 2018 - 2029 (26. april 2017).