Dokumenter

91 resultater

Type dokument
Velg område
91 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

    Rapporten Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen er utarbeidet av SINTEF og ideThandling på vegne av BNL.

  2. Høringssvar om overvann

    Innspill til NOU 2015/2016 om overvann i byer og tettsteder -Endringer i plandelen av PBL (1. mars 2018).

  3. Høringssvar - Avfall som ressurs

    BNLs høringssvar til Stortingsmelding 45: Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi (9. januar 2018).