Artikler

Vis filtrering

18 resultater

Type artikkel
Velg område
18 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Kranførere og innleie - Ulike problemstillinger

    BNL får mange henvendelser om kranførere i lys av de nye innstramningene i innleieregelverket. Mange bedrifter har leid inn kranførere fra bemanningsforetak, men dette kan man ikke fortsette med på samme måte etter regelendringene. Nedenfor gjøres det nærmere rede for en del typiske problemstillinger.

  2. Hva innebærer de nye innleiereglene for bedriftene?

    Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak og et totalforbud mot innleie i byggenæringen i Oslo, Viken og Vestfold. De nye reglene trådde i kraft 1. april 2023, med en overgangsperiode på tre måneder for inngåtte avtaler. Her gir vi en kort oversikt over de nye reglene og hvilke konsekvenser de får for virksomhetene. Vi har også lagt ut en lenke til Regjeringens egen veileder om innleiereglene.

  3. Åpenhetsloven - Anbefalinger fra BNL

    Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådde i kraft 1. juli 2022. Det er utarbeidet konkrete verktøy som BNLs medlemsbedrifter (som omfattes av åpenhetsloven) kan benytte i sine KS-systemer.