Artikler

Vis filtrering

968 resultater

Type artikkel
Velg område
968 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Ikke endret permitteringsregelverk

  Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har kommet med en innstilling i forbindelse med forslaget om å endre permitteringsregelverket. I innstillingen legger flertallet ikke opp til endringer, men en enstemmig komité ber i stedet regjeringen se på nødvendige tiltak for å øke aktiviteten før de legger frem revidert nasjonalbudsjett i mai.

 2. Ida fikk intervjue kronprinsen

  Under Kronprinsens Haakon besøk på Kuben fikk yrkesfageleven Ida, som fronter kampanjen for økt rekruttering til yrkesfag, anledning til å stille Kronprins Haakon noen spørsmål om foreldres fordommer mot yrkesfag. Kronprinsen svarte at yrkesfagutdanningen er noe samfunnet har bruk for og at utdanningen gir mange spennende utfordringer.

 3. Kyrkjestrategien lansert

  I dag blir bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg lagt fram av regjeringa. Strategien viser korleis pengane frå Kyrkjebevaringsfondet skal nyttast, og kva kyrkjer som er omfatta av dei tre bevaringsprogramma i strategien. For byggenæringa kan dette bety fleire oppdrag i åra som kommer.

 4. Trestøvprosjektet gir kunnskap

  Arbeid som frigjør trestøv har unntak fra forbudet om resirkulering i arbeidsplassforskriftens § 7-2, men Arbeidstilsynet har lenge signalisert at de ønsker felles regelverk for arbeid med kreftfarlige stoffer. Trestøvprosjektet har kartlagt trestøveksponering i 23 bedrifter, og målingene viser blant annet at resirkulering av luft ikke øker konsentrasjonen av trestøv fra de myke treslagene.

 5. Udekket kompetansebehov

  NHO la nylig frem årets kompetansebarometer. 63 prosent av bedriftene i NHO Byggenæringen oppga høsten 2023 å ha et udekket kompetansebehov, ned fra 69 prosent året før. Størst er fortsatt behovet innenfor håndverksfagene og ingeniør- og tekniske fag.

 6. TBU: Lavere lønnsvekst

  – TBU-tallene viser at årslønnsveksten i industrien ble lavere enn anslått etter oppgjøret i fjor, sier Øystein Dørum i NHO.