Stort oppmøte på BNL sin opplæringskonferanse i Alta

Publisert

Foto: BNL.

Endelig kunne BNL igjen invitere til opplæringskonferanse. Nærmere 100 personer fra bransjeforeninger og opplæringskontor hadde tatt turen til Alta for å delta. Utdanning og kompetanse engasjerer, og ved siden av å levere et godt faglig program, var det tilrettelagt for at konferansen skulle være en uformell møteplass for opplæringskontorer fra hele landet.

Framsnakk byggenæringen!

Nina Solli, Administrerende direktør i BNL åpnet konferansen. Hun ga et oversiktsbilde av nå-situasjonene for bygg- og anleggsnæringen, og virkemidler for å tette kompetansegapet.

 – Vi må stå sammen om å framsnakke næringen, sa Solli.

Det er veldig positivt at vi ser en økning av jenter som søker seg til bygg- og anleggsfag, dette må vi bygge videre. Vi må også sammen passe på å fortelle ungdom at om de er opptatt av å bidra i det grønne skiftet, så bør de få seg jobb i byggenæringen. Vi er en viktig del av løsningen, avsluttet hun.

Fagfornyelse og bærekraftig utvikling

Trine Dyrstad Pettersen fra Byggevareindustrien og Thomas Norland fra EBA holdt et innlegg om bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema, når de nye læreplanene for Vg3 tas i bruk høsten 2022. Noe av deres budskap var viktigheten av energieffektivisering og sirkulærøkonomi i undervisningen.

Bolig ABC ble i sin tid utviklet av BNL og Boligprodusentenes Forening, og ble over flere år videreutviklet av Boligprodusentenes Forening, med støtte fra Husbanken. Bolig ABC er en samling undervisningsmateriell som bidrar til økt interesse for bygg- og anleggsfag i tidlig alder og som bidrar til å økt rekrutteringen til bygge- og anleggsnæringen. Oppgavene i Bolig ABC bygger på målene i læreplanene i faget Utdanningsvalg, og er i hovedsak rettet mot elever på 8.-10. trinn i grunnskolen.

Bolig ABC er nå til revidering, og vil våren 2023 lanseres i en helt ny digital utgave, som er tilpasset de nye læreplanene. Den nye digitale versjonen muliggjør blant annet bruk av VR briller, som levendegjør stoffet på en ny måte, og vil være et nyttig og morsomt tilskudd i undervisningen. 

Regionalt opplæringssenter

Etter at ny tilbudsstruktur ble innført, med spissing av tilbudet i Vg2 bygg- og anleggsfag, ser man at fylkeskommunene flere steder ikke tilbyr, eller oppretter skoletilbud som etterspørres av byggenæringen lokalt. Dette virker forsterkede på kompetansemangelen i byggenæringen. BNL foreslår regionale kompetansesentre som en løsning på dette.

Det var derfor spennende å kunne avslutte konferansen ved å høre om LOSA- prosjektet til Troms og Finnmark fylkeskommune. Hvor de gjennom bruk av vekslingsmodeller, samlinger og lokale pedagogiske ressurser klart å levere et relativt bredt utdanningstilbud til ungdom der de bor. I stedet for at de skal måtte flytte hjemmefra for å studere, blir elevene boende hjemme og kan etter hvert bli lærlinger i lokale bedrifter.  

Takk til alle som bidro i programmet og som deltok på arrangementet.