BNL med rekrutteringskampanje mot foreldres fordommer

Screenshot fra BNLs kampanje.

Har du fordommer som står i veien for barnas muligheter? Det er spørsmålet som stilles i en kampanje som BNL sammen med bransjeforeningene gjennomfører nå i november.

Har du fordommer som står i veien for barnas muligheter? Det er spørsmålet som stilles i en kampanje som BNL sammen med bransjeforeningene gjennomfører nå i november.

Målgruppen for kampanjen er foreldre til ungdom som snart skal velge videregående skole. Målet er at foreldre stopper opp, tenker seg om og orienterer seg om fakta før de gir barna utdanningsråd.

Foreldre er viktige rådgivere i barns utdanningsvalg, men er de egentlig kvalifisert for oppgaven? Viderefører de noen oppfatninger om yrkesfag, som ikke er riktige? Både byggfag og byggenæringen har kanskje forandret seg mye siden den gang da de selv skulle velge utdanningsvei.

Målet med kampanjen, som etter kun en uke har skapt stort engasjement, er at den skal bidra til at enda flere ungdommer velger byggfag. Selv om søkertallene har beveget seg sakte oppover på bygg- og anleggsteknikk har næringen behov for enda flere fagarbeidere i årene som kommer.

- Mange av bransjene i BNL nedlegger allerede mye ressurser og energi for å rekruttere til sine fag. Denne gangen samler altså felleskapet kreftene og gjør en innsats sammen for å øke rekrutteringen inn til Vg1. Tanken er at et koordinert løft i felleskap setter et større fotavtrykk, enn det man hver for seg klarer, sier Jørgen Leegard, som er kompetansepolitisk direktør for BNL.

Vi Bygger Norge, som er bransjene og BNLs felles rekrutteringsplattform, er avsender for kampanjen. Kampanjemateriellet er annonser i Sosiale medier, samt filmer som går som bannere i ulike medier.

Kampanjen informerer om at mulighetene er mange i det som er Norges største fastlandsnæring, og at flere faglærte gutter og jenter trengs i framtiden. Den sier at det i fjor søkte seg rekordmange jenter til VG 1. bygg- og anleggsteknikk, men at det er plass til enda flere. Videre at bygge- og anleggsnæringen vil rekruttere talenter fra hele befolkningen, og at jentene også må være med å forme det fysiske miljøet vi har rundt oss.

Bildetekst: kampanjen viser også filmer i ulike medier

- Kampanjen vil til livs at skoleflinke kun skal bli rådet til at studiespesialiserende er eneste utdanningsvei å velge. Da er det viktig å fortelle foreldre at man ikke låser mulighetene til videre utdanning, selv om man velger yrkesfag. Det er fullt mulig å både ta høyere yrkesfaglig utdanning samt å gå videre på universitet høyskole om man skulle ønske det. Samtidig som at næringen er et bra sted for dem som har ambisjoner om å jobbe i utførende del av næringen, avslutter Leegard.

Fag- og yrkesopplæring er et område med mange sterke interessenter. Det er bedrifter, opplæringskontorer, lokale bransjeforeninger og mange flere. BNL oppfordrer alle til å delta i å dele fra kampanjen. Det kan man gjøre ved å følge Vi Bygger Norge på Facebook, samt BNLs Instagram og LinkedIn.