Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold er vedtatt

Foto: NHO.

Arbeidsmandsforbundets og Fellesforbundets medlemmer har sagt ja til uravstemningen. NHO-bedriftene som er bundet av overenskomsten har også gitt sin tilslutning til oppgjøret. Det betyr at Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold er vedtatt.

Oppgjøret er nå vedtatt. 77,27% stemte ja til årets oppgjør viser resultatet fra uravstemningen.

Protokoll for asfalt og veivedlikehold kan lastes ned her: Les protokollen her

Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger kan igangsettes. Du kan lese mer om lokale forhandlinger her: https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/lokale-lonnsforhandlinger/

Det vil bli sendt ut nye overenskomster til de tariffbundne bedriftene så snart disse er ferdigstilt.

Les mer om tariffoppgjør på BNLs temaside her: https://www.bnl.no/arbeidsforhold/lonn-og-tariff/tariffoppgjor/

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med BNLs advokater, Iwona kilanowska eller Bjarne Brunæs.