NHOs medlemsundersøkelse: BNL-bedriftene har svakest fremtidstro

Publisert

Foto: NHO

I dag ble NHOs medlemsundersøkelse for september lagt frem, og den viser at norske bedrifters vurdering av nåsituasjonen er positiv, men den svakeste siden januar. BNL-bedriftene er de som er mest pessimistiske når det gjelder fremtidsutsiktene, og markedssituasjonen for BNL-bedriftene blir oppfattet som sterkt svekket.

Generelle hovedpunkter i undersøkelsen:

  • Tatt opp 6. – 13. sept., og 3704 bedrifter har svart.
  • Vurderingen av nåsituasjonen svekkes ytterligere: 31 prosent sier den er god, 13 prosent dårlig, dvs. netto 28 prosent mot 23 prosent i august. Svakeste siden januar, men fortsatt på nivå med en slags normalsituasjon.
  • Nåsituasjonen er fortsatt positiv i alle næringer (landsforeninger) og fylker, men…
  • …nå bare så vidt over null i Agder og i Innlandet.
  • Mens 33 prosent venter forverring i markedssituasjonen de neste seks månedene, venter 16% bedring, dvs. netto -17 prosent mot -8 prosent i august. Dette er den svakeste fremtidstroen siden desember i fjor, under omikronbølgen.
  • Undersøkelsen viser en svekkelse i den generelle markedssituasjonen for BNL-bedriftene, og når det gjelder fremtidsutsiktene er pessimismen størst hos BNL-bedriftene.
  • I alle fylker er det nå flere pessimister enn optimister, og i alle fylker har det blitt relativt sett flere pessimister den siste måneden.
  • Verst er det i Innlandet, der 47 prosent venter forverring de neste seks måneder, og bare 12 prosent bedring.
  • Svarene knyttes ikke direkte til omstendighetene, men som forklaring bak svekkelsen er det nærliggende å peke på svakere vekst rundt oss og frykt for tilbakeslag, stagnasjon også her hjemme, blant annet pga økte priser og økte renter, og sterk kostnadsvekst, den siste tiden spesielt på elektrisitet.

Se hele rapporten her