Ny Fellesoverenskomst for byggfag 2022-2024

Fellesoverenskomsten for byggfag 2022- 2024 er nå trykket og vil i denne uken bli sendt til bedrifter bundet av avtalen.

Du kan også laste den ned fra denne siden.

Elektronisk versjon finnes her  og den vil også i løpet av kort tid bli publisert på lovdata.no

Tariffbundne bedrifter vil få tilsendt enkelte gratis eksemplarer. Flere eksemplarer av boka kan kjøpes hos Vigmostad & Bjørke AS Fagbokforlaget. Bestilling kan skje til e-post: 

Pris for medlemsbedrifter er 75 kr.

Fellesoverenskomsten for byggfag har vært gjennom en tariffrevisjon i 2022. Protokoll fra oppgjøret og oversikt over alle endringer som kom i overenskomsten i 2022 kan finnes her