EU OSHA

Publisert

Lothar Lieck fra OSHA (Occupational safety and Health Administration) var på besøk hos NHO den 25.11 og orienterte om OSHA og om det såkalte OSH-Barometeret 2022 som nettopp er ferdigstilt.
Her kan man bl.a. sammenligne medlemslandene mht. ulike egenskaper innen arbeidsmiljø og sikkerhet. Edvard Sørensen og Knut Aaneland var invitert til møtet for å presentere IA bransjeprogrammet for bygg og anlegg. Lothar i midten."