Jenter – bli kjent med byggenæringen!

Publisert

Foto: Veidekke.

Byggenæringen er en arbeidsplass der du er sikret jobb i uoverskuelig fremtid. Vi ønsker at vår næring skal kunne rekruttere og velge blant de beste. Da må flere jenter kjenne til hvor spennende det er å jobbe i byggenæringen, og søke yrkesfag.

Det er ikke så mange jenter eller kvinner i byggenæringen. Det handler nok mye om tradisjoner, myter, og at jenter ikke kjenner til de mulighetene næringen har å tilby. Det ønsker vi  i BNL og Fellesforbundet å gjøre noe med.

Vi mener at byggenæringen må rekruttere fra hele befolkningen fordi byggenæringen former alle de fysiske omgivelsene våre. Er det ikke litt dumt om det er veldig få jenter som bidrar til nettopp det? De jentene som allerede er i næringen, er tydelige på at de har interessante arbeidsdager.

Det er mange gode grunner til at byggenæringen er en spennende karrierevei. Vi håper du sjekker ut om dette kan være noe for deg. Her er noen av grunnene til at du bør se på hva vår næring har å tilby:

En kreativ næring! Vi trenger deg som har skaperglede, engasjement og utforskertrang, og som ønsker både å bruke hode og hender.

Bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer! Byggenæringen skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer som klimautslipp, urbanisering, eldrebølgen for å nevne noen.

Du får lønn i læretiden! Mange må ta opp dyre studielån når man setter i gang med å utdanne seg til et yrke. I byggenæringen får du lønn mens du utdanner deg - siden lærlingtiden er lønnet.

En spennende jobb med stor variasjon!  Det som kjennetegner jobben som fagarbeider er at man skaper noe hver dag - og det er mange ulike fag å velge mellom og ingen prosjekter er like. Du kan bli rørlegger, tømrer, anleggsgartner, byggdrifter eller maler – for bare å nevne noe, og ingen dag trenger å være lik.

Digital næring! Byggenæringen i Norge ligger ganske langt fremme når det gjelder å ta i bruk digitalisering som verktøy både i planlegging og også etter hvert i utførelse, og her er det en rivende utvikling.

Gir gode jobbmuligheter! Velger du en utdanning som gir et fag eller svennebrev i byggenæringen, vil du også ha veldig gode muligheter til å få jobb. Det er stort behov for fagarbeidere i Norge, og det vil det også være i all overskuelig fremtid.

Videre utviklingsmuligheter. Vi skal stå i et langt arbeidsliv, og vi skal lære hele livet. I byggenæringen finnes det flere muligheter til videreutdanning.     Man kan gå videre på høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene, og hvis man tar påbygg får man generell studiekompetanse eller velger man studier som er spesielt tilrettelagt for de med yrkesfaglig utdanning, kan man også studere videre ved universiteter og høgskoler.

Innlegg fra Siri Bergh, direktør arbeidsgiverpolitikk og HMS i BNL og Hege Espe, Forbundssekretær i Fellesforbundet.