Hva er IA-programmet for bygg og anlegg?

IA-bransjeprogrammet i Bygg og Anlegg er ett av syv bransjeprogram under IA-avtalen som går fra 2019 til 2024. Målsettingen med IA-avtalen er å redusere sykefraværet i og frafallet fra arbeidslivet gjennom å styrke HMS-arbeidet i bedriftene

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Hvorfor ble bygg og anlegg med i programmet? Sykefraværet i næringen er ikke blant det høyeste, men halvparten av de med fravær oppgir at helseproblemene er helt eller delvis forårsaket av jobben. Spesielt er dette relatert til:

  • Smerter i nakke, skulder og armer
  • Smerter i korsrygg og bein
  • Luftveisplager
  • Nedsatt hørsel/øresus
  • Høy risiko for arbeidsskader

Av de 1,2 millioner tapte dagsverk pga muskel og skjelettplager kan 2/3 forebygges. Det er derfor et stort potensial, både velferdsmessig for den enkelte og økonomisk for bedriftene å forbedre arbeidsmiljøet.

Bygg og anleggsnæringen er en svært stor og variert næring. Programmet har derfor flere innsatsområder. Innen hvert område er det etablert prosjekter i samarbeid med bedrifter og forskningsenheter som har til hensikt å utvikle verktøy eller metoder som skal bidra til et bedre arbeidsmiljø. Men det er rom for flere gode prosjekter, så kontakt oss dersom du sitter med tanker om hva som kan forbedres i din bedrift, og som andre bedrifter i neste omgang kan lære av og eventuelt kopiere.

Ta kontakt for spørsmål og ideer.

Se kontaktinformasjon under.

Trykk her for å se IA-folder.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: