Tar dere utfordringen?

Publisert

Vi trenger et krafttak fra hele næringskjeden for å få flere kvinner til å velge et yrkesliv innen bygg- og anlegg, skriver BNLs leder Jon Sandnes i denne kommentaren.

Vi trenger et krafttak fra hele næringskjeden for å få flere kvinner til å velge et yrkesliv innen bygg- og anlegg. Her må alle bidra – foreldre, utdanningsinstitusjoner, byggherrer, produsenter av arbeidsklær og arbeidsutstyr, byggevarekjeder, brakkeutleiere, fagforeninger og arbeidsgivere. Tar dere utfordringen?

I 2018 var det 5 prosent kvinner som søkte bygg- og anlegg på yrkesfag. I læretiden var tallet 4 prosent og blant de som tok fagbrev 2,2 prosent, hvorav ytterligere 0,2 prosent falt fra ved inngangen til arbeidslivet. Dermed stod vi igjen med kun 2 prosent kvinnelige fagarbeidere i byggenæringen.   

Vi er mange som må bære ansvaret for denne utviklingen. Men her ligger også kimen til endring; vi er også mange som kan bidra fra hver vår kant.

Fagarbeid i bygg og anlegg er ikke lengre et like fysisk tungt yrke, men du må være glad i å bevege deg. Lønnen i lærlingetiden er god, og når du er ferdig er du med å bygge landet og viktige prosjekter som skoler, sykehus, skoleveier og næringsbygg. Så kjære foreldre til jenter på ungdomsskolen; fremsnakk fagarbeideryrket om du tror din datter kan trives her. Ifølge forskning er deres påvirkningsgrad over 50 prosent. Ta utfordringen!

Grunnskoler, yrkesfaglinjer og yrkesveiledere; jeg utfordrer også dere til å tenke nytt. Praktiske håndverksfag bør i større grad inn i hele grunnskolen. Valgene tas i 10. klasse, men underlaget legges lenge før. Kvinnelige lærlinger bør rekrutteres som undervisningsassistenter og sterke rollemodeller. If you can see it, you can be it! Legg til rette for fellesskap mellom de få kvinnene som i dag tar byggfag. Gjennomgå yrkesfagenes informasjonsmateriell til ungdomsskole. Revurder linjenavn og -uttrykk, - dette former unge kvinners valg. Tømrerfaget bør assosieres like mye med "kreativt design" og rørleggerfaget like mye med "bærekraft og miljø". Ta utfordringen!

Skal du trives som lærling eller fagarbeider må du ha utstyr som passer. Kvinner er jevnt over noe kortere enn menn, trenger ofte mindre vernesko og kan ha mindre håndgrep. Dette bør produsenter og byggekjeder i større grad merke seg. Men det handler ikke nødvendigvis om å feminisere klær og utstyr med rosa striper. Ikke én av de kvinnelige fagarbeiderne jeg har møtt har ytret ønske om rosainnslag på arbeidstøy. Heller tvert om; de ønsker ikke særbehandling, bare et antrekk som passer til kvinnekroppen. Ikke mye forlangt dét. Produsenter og selgere av arbeidstøy og arbeidsutstyr, – tar dere utfordringen?

Equinor annonserte nylig at det ikke vil gi rammeavtaler til advokatfirmaer med få kvinnelige advokatpartnere. Jeg vil på samme vis utfordre våre byggherrer og oppdragsgivere: bruk deres bestillermakt til å skape kjønnsmangfold blant fagarbeidere!

BNLs medlemmer, over 4 000 bedrifter innen entreprenør, håndverk, industri og eiendom, må absolutt ta sin del. Målet bør ligge på 20 prosent kvinnelige fagarbeidere innen 2030. Prosenttallet er ambisiøst, men forskningsbasert; for skal kvinnelige fagarbeidere ikke bare rekrutteres, men faktisk bli værende, må de oppleve et fellesskap med andre kvinnelige kolleger.

30. januar inviterte jeg til et seminar i Næringslivets hus for ledere og HMS-ansvarlige i byggenæringen. Temaet var hvordan vi skal få flere kvinner til å velge byggenæringen. Vi fylte NHOs konferanserom til randen og samlet gode innspill som vi nå bearbeider videre. BNL ønsker å dra lasset i tet og gjerne sammen med bl.a. Fellesforbundet og etablerte kvinnenettverk som Ingeborg-nettverket (oppkalt etter landets første kvinnelige rørlegger).

Og til dere som jeg nå har gitt en utfordring, – jeg vil følge dere opp. Det er et løfte fra meg som bransjeleder til kommende generasjoner av kvinnelige fagarbeidere.

Ha en god kvinnedag!