– Bestem deg tidlig om du vil bli leder

Publisert

Bilde av lederen av OSU

Synnøve Lyssand Sandberg, administrerende direktør i Oslo S utvikling. FOTO: OSU.

– Har du lyst til å bli leder, er det lurt å ha et bevisst forhold til det og si det høyt til seg selv tidlig i karrieren, er rådet fra Synnøve Lyssand Sandberg, som er administrerende direktør i Oslo S utvikling.

Dette er et av intervjuene i en intervjuserie om kvinner som jobber i byggenæringen.

Du finner flere intervjuer her


Oslo S utvikling står for den kommersielle eiendomsutviklingen i Bjørvika. Det vil si ifølge Sandberg "å forvandle veikryss og havn til en ny del av Oslo sentrum".

Denne stillingen har hun hatt siden første mai i år. Hun kom fra stillingen som byggherrredirektør i Statsbygg, og har også erfaring fra blant annet Skanska, Skien kommune og Norsk institutt for by- og regionutvikling.

Synnøve Lysberg Sandberg vokste opp i Porsgrunn som var en typisk by hvor storindustrien sto sterkt, og drabantbyene var i vekst.

– Jeg ble tidlig interessert i å være med å påvirke fysiske omgivelser også har jeg også alltid likt både bygg og byer, sier Synnøve Lyssand Sandberg.

Sandberg er utdannet sivilingeniør bygg fra NTH. Hun valgte også fysisk planlegging som tema for diplomoppgaven.

– Faren min er ingeniør og hele familien var også teknisk og praktisk interessert. Vi bygget blant annet eget hus hvor grunnmuren ble satt opp på dugnad. I tillegg har jeg drevet med orientering og derav er jeg glad i kart og terreng.

Hun har etter hvert fått en lang erfaring fra både offentlig og privat sektor og har hatt lederjobber fra hun var rundt 30 år. – Man må tørre å ta ansvar for store verdier og også være den som faktisk tar ansvaret. For hennes del kom gradvis.

Det at byggenæringen er mannsdominert er ikke noe som Sandberg tenkte så mye på da hun begynte å studere.  

– På den tiden var det jo så mange mannsdominerte næringer. Men helt fra jeg begynte å jobbe så har jeg hatt mest mannlige kollegaer, men her er det i ferd med å skje en stor endring. Det er mange flere kvinner rundt møtebordene nå, enn da jeg startet. 

Noe av det som trigger Sandberg er å få til godt lagarbeid. Særlig om prosjektene i utgangspunktet er krevende. Hun har mange fysiske bevis som hun har vært med på som hun gjerne også vil vise sine etterkommere. – Fellesnevneren på de prosjektene jeg husker aller best er at vi har fått til et godt resultat fordi vi har hatt et godt team, avslutter hun.

Dette er et av intervjuene i en intervjuserie om kvinner som jobber i byggenæringen.