Mangfold i byggenæringen

Byggenæringen er avhengig av mangfold og være en attraktiv arbeidsgiver for alle talentene og ikke bare menn. Vi har et stort kvinneunderskudd i byggenæirngen på alle nivåer. Hva skal til for å styrke likestillingen i arbeidslivet, trekke flere kvinner til vår næring og bedre kvinners representasjon i ledelse og styre?

Hvorfor satse på flere kvinner i bygge- og anleggsnæringen?

I bygge- og anleggsnæringen er kvinneandelen på 8-9 prosent totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden. Vi trenger et krafttak for å endre dette bildet, av flere grunner. Byggenæringen trenger flere flinke hender og kloke hoder. Vi mener at byggeplasser med begge kjønn bidrar til et godt arbeidsmiljø og gode løsninger.

Les mer

Verktøy

Rekrutteringstips til bedrifter

Hvordan oppnå målsetting om bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen? Her er noen tips på hvordan bedriftene kan gå frem.

Rollemodeller

  1. Agendasetteren

    Rørlegger i Vestrheim Marie Linn Havsgård har så lenge hun kan huske engasjert seg i saker hun bryr seg om. Etter hvert ble yrkesvalget også en sak hun så hun kunne bidra til å gjøre en forskjell.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Byggenæringen trenger flere flinke hender og kloke hoder. Vi mener at byggeplasser med begge kjønn bidrar til et godt arbeidsmiljø og gode løsninger.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt