Byggenæringen tar grep for å bli bedre bestillere av innleie

Publisert

BNLs adm. dir. Jon Sandnes og Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet.

BNL har sammen med Fellesforbundet kommet til enighet om felles anbefalinger for smarte innkjøp av innleie. – Dette er et viktig bidrag til seriøsitetsarbeidet i byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

For tre måneder siden stod Fellesforbundets og BNLs ledelse sammen på NRK Dagsrevyen. Her lovet partene i fellesskap å ta et samfunnsansvar for å rydde opp i en uheldig utvikling når det gjelder bruk av innleid personell i byggenæringen

– Partene har brukt tiden godt, og vi er i dag stolte over å kunne presentere felles anbefalinger for godt innkjøp av innleid arbeidskraft i byggenæringen, sier Jon Sandnes videre.

Anbefalingene har blitt til gjennom forhandlinger hvor begge parter har bidratt mot et felles mål om mer seriøs innleie i byggenæringen.

Ved å følge disse anbefalingene vil BNLs medlemsbedrifter også opptre som gode bestillere overfor bemanningsbyråene.

Noen av de sentrale punktene i disse anbefalingene er:

  • Bedre planlegging for økt forutsigbarhet
  • Grunnleggende HMS opplæring for de som er leid inn
  • Skal være ansatt i minst 80 prosent stillingsbrøk
  • Tydelig definering av bosted for at de som har krav på dekning av reise, kost og losji får det

 

Les anbefalingene her