Produktivitet: Måleprosjekt anbefaler å ta i bruk presentasjonsmåling

Rannveig R. Landet

Rannveig R. Landet, dir. for miljø og energi i BNL har ledet prosjektet Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring, kalt "måleprosjektet".

Konklusjonen er klar fra prosjektet Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring (måleprosjektet). Målesystemet som er testet ut egner seg godt i Norge.

Prosjektet "Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring", kalt Måleprosjektet, er avsluttet. 18 virksomheter innen bygg, anlegg og eiendom har over to år testet ut et amerikansk benchmarkingssystem for prestasjoner; CII 10-10.

- Prestasjonene har blitt målt på prosjektnivå og virksomhetsnivå i ulike faser av byggeprosessen. Konklusjonen er at målesystemet CII 10-10 anbefales tatt i bruk i norsk byggenæring som et ledd i forbedringsarbeid og for å øke produktiviteten i virksomheten og næringen, Rannveig R. Landet direktør i BNL og prosjektleder.

Landet peker på at forutsetningene for å lykkes med verktøyet er først og fremst at virksomheten er motivert for å gå inn i forbedringsarbeid og at satsingen er forankret i ledelsen i selskapet.

- Flere av pilotvirksomhetene har allerede besluttet å ta verktøyet aktivt i bruk på bred basis, forteller hun.

Les sluttrapporten her.

Veiledning
Det er i prosjektet utarbeidet en veileder til virksomhetene som vil bruke benchmarkingssystemet CII 10-10. Veiledningen kan lastes ned her.

Hvordan komme i gang med å bruke CII 10-10?
Dersom din virksomhet har lyst til å komme i gang med å benchmarke egne prestasjoner i virksomhet eller prosjekter kan du ta kontakt med Prosjekt Norgeved NTNU. De forvalter bruken av CII 10-10 i Norden. Benchmarkingen skjer på nettet og teksten er på norsk.

Her kan du laste ned Invitasjonsbrev til virksomheter som vil være med og danne en forening for å fremme prestasjonsmåling i bygg, anlegg og eiendom. Som medlem av foreningen vil du blant annet ha tilgang til å benchmarke prosjektene dine.

Hvem står bak Måleprosjektet?
Prosjektteamet har bestått av BNL, NTNU, Sintef, Catenda, Metier og Oslo Works. Styringsgruppen har vært ledet av EBA og har hatt deltakere fra RIF, Arkitektbedriftene, Bygg21 og tre av pilotvirksomhetene; Statsbygg, Statnett og Mustad Eiendom. De 18 pilotene er entreprenører, byggherrer (offentlige og private), rådgivende ingeniører og arkitektbedrifter. Se sluttrapporten for detaljer.

 Seminar om pretasjonsforbedring i bygge- og anleggsbransjen

Ta kontakt hvis du lurer på noe: