Dysleksivennlig arbeidsplass?​ Kan bygg- og anleggsnæringen kalle seg det?​

Foto: Bjørn Hatteng, UiT Norges arktiske universitet

Dysleksi er en vanske med lesing og skriving. Det er anslått at mellom 5 og 10% av befolkningen har dette i større eller mindre grad. Man kan ikke kvitte seg med dysleksien sin, men trening og tilrettelegging kan gjøre hverdagen mye bedre.​

I alle yrker er det nødvendig å kunne tilegne seg informasjon for å kunne utføre jobben på en god og sikker måte, ikke minst det å rapportere utført arbeid. Tradisjonelt foreligger denne informasjonen i skriftlig form. For å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig for en dyslektiker kan et virkemiddel være å skape en "dysleksivennlig arbeidsplass". Mange bedrifter er allerede i gang. I samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker IA-programmet for bygg og anlegg å gjøre erfaringene fra dette arbeidet tilgjengelig for vår bransje, og på den måten inspirere til å initiere tilsvarende arbeid.​

Fordelene er mange:​

 • Den enkelte ansatte får en bedre arbeidsdag gjennom at en slipper å skjule sine utfordringer samt at det letter utførelsen av jobben.​
 • Sikkerhet er ofte betinget av at prosedyrer og retningslinjer forstås av alle ansatte. Lange beskrivelser er ikke optimalt.​
 • Lese og skrivevansker kan derfor innebære en trussel for sikkerheten på arbeidsplassen, og er trolig en bakenforliggende årsak til sykefravær og frafall i bygg og anlegg. Dette ønsker vi å sette søkelyset på for å bevisstgjøre oss for en eventuell styrket innsats framover i vårt bransjeprogram.
 • Og bunnlinjen for bedriften kan ofte bli bedre ved at de som sliter med dysleksi kan bruke all sin kompetanse i jobbutførelsen, og ikke slite med å forstå jobbinstrukser eller rapportere utførelse av jobben. ​

 

Tid: 24. Mai, kl 0930 – 1100​

Se opptak av webinaret her  

Målsetting: Bevisstgjøring av ledelse og VO/TV om dysleksi som utfordring og hvordan det kan håndteres på en god måte, både for bedriften og den ansatte.​

Målgruppe: Ledelse på alle nivå i bedriften, HR-enheter, BHT, tillitsvalgte og verneapparat.​

 

Program:

 1. Innledning, IA- bransjeprogrammet for bygg- og anlegg - Presentasjon (pdf)

 2. Dysleksi – hvordan oppleves det? v/Julie Brodtkorb, MEF

 3. Hva er dysleksi og hva er utfordringen, v/Rita Lie, Dysleksi Norge - Presentasjon (pdf)

 4. Hva kan NAV bidra med v/Jon Eyvind Fiske og Lisbeth Hustad, NAV - Presentasjon (pdf)

 5. Hva gjøres i bransjeprogrammet for leverandørindustrien, Petter Arnesen - Presentasjon (pdf)

 6. Hvordan jobber en bedrift i næringen med dysleksi, v/Anette Ingand, Feiring AS - Presentasjon (pdf)

 7. Avslutning, Q&A

 

Spørsmål fra chatten som ikke ble besvart i webinaret:

Spørsmål: "Finnes det et program for å generere en QR kode inn i en prosedyre som en mobil kan lese opp eller bruke til å oversette til andre språk?"

Svar: Ja, det er mulig og ikke komplisert. Legger man et dokument ut på en nettside, feks via Edge, kan man bare høyreklikke og trykke "opprette QR kode". Verktøy som kan brukes heter text-to-speech, som igjen genererer ut en QR kode. Noen muligheter:

Spørsmål: "Finnes det avvikssystemer som kan bruke stemme istedenfor tekst?"

Svar: I systemet Feiring benytter kan man diktere tekst i alle tekstfelter. Men det er ingen funksjon for å få lest opp teksten som for eksempel det som står som kontrollpunkt i en sjekkliste. Men her finnes det kanskje andre (innebygd i telefonene) tekst-til-tale-funksjoner.