Utvidet ansvar ved nedbemanning og oppsigelse i konsern

Publisert

Arbeidsmiljøloven (aml.) får fra 1. januar 2024 nye regler for arbeidsgivere som inngår i konsernforhold. Reglene får anvendelse ved prosesser som medfører behov for nedbemanning.

Her er de nye reglene du må være oppmerksom på i konsernforhold:

  • Arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid i egen virksomhet utvides til å gjelde for andre virksomheter i konsernet.
  • Arbeidstaker får også fortrinnsrett til andre ledige stillinger i de øvrige virksomhetene i konsernet. Endringene omtales også som "utvidet arbeidsgiveransvar i konsern".
  • Arbeidsgiver bør også utarbeide nye rutiner for nedbemanningsprosesser i konsernforhold. Dette er viktig av hensyn til å kunne dokumentere at pliktene er oppfylt og at saksbehandlingen har vært forsvarlig og etterprøvbar.