- La de permitterte få fagskoleutdanning

Publisert

Foto: Servicekontoret for akkord

Ferske tall viser at det så langt i år er sendt ut mer enn 400 prosent flere permitteringsvarsler i byggenæringen i forhold til i fjor. BNL mener det er viktig å innføre tiltak som sørger for at næringen ikke tappes for kompetanse. Fagskolene kan tilby permitterte fra byggenæringen interessante og relevant utdanning. Foreningen jobber nå for at det skal bli enda lettere for permitterte å ta etter- og videreutdanning.

-Vår næring har alltid fulgt de økonomiske syklusene, men mens byggenæringen nå sliter i motvind er det god fart i norsk økonomi totalt sett. Arbeidsledighetstallene fra NAV for juli viste at det er 1,8% ledige totalt sett i det norske arbeidsmarkedet.

Dette gjør at arbeidsledige og permitterte fra byggenæringen har gode muligheter for å finne seg nye arbeidsgivere i andre næringer. På kort sikt er jo dette positivt for den enkelte, men vi som bransje er bekymret for at disse ikke kommer tilbake, sier Kjetil Tvedt, kompetansedirektør i BNL.

 

Permitteringsregelverket bør endres

Det er ingen grunn til at permitterte og ledige skal måtte vente i 12 uker før man kan komme i gang med utdanning. BNL ber derfor Arbeids- og Inkluderingsdepartementet om å endre dette regelverket. -Vi vil også be om at permitteringsperioden endres fra 26 til 52 uker slik at bedriftene ikke tømmes for kompetanse, og at arbeidsgiverbidraget reduseres fra 15 til 5 dager, sier Tvedt.

-Fagskoleutdanningen er et godt alternativ for etterutdanning, mens man er permittert. Utdanningen er etterspurt og ettertraktet. Den gir en kombinasjon av fag, økonomi og ledelse, og passer godt for ansatte med fagbrev. Utdanningen tar inntil to år, noe som kan være en fin tidshorisont gitt markedsutsiktene i bygge bransjen nå, fortsetter Tvedt.

Ledige plasser

Flere fagskoler har fortsatt ledige plasser. Det er på Samordna opptak man finner oversikten over ledige fagskoleplasser. For byggfag søker man under kategorien Teknologiske fag. BNL har kontaktet flere fagskoler med forespørsel om de har kapasitet til å ta imot permitterte fra byggenæringen. Fagskolene i Viken, Innlandet, Rogaland, Oslo, Troms og Finnmark samt NKI er blant dem som svarer bekreftende på dette.

BNL er også i dialog med fagskolene som kan omdisponere midler fra Industrifagskolen til tilbud rettet mot permitterte og ledige.

Slik søker du ledige fagskoleplasser

Kontakt fagskolen

I tillegg til å sjekke Samordna opptak for plasser, er det lurt å høre direkte med den enkelte fagskolen. Det kan være at de har ledige plasser utover det som er registrert i Samordna opptak, eller at de kan anbefale et annet studie som vil dekke dine behov. I tillegg er fagskolene fleksible og raske med å få på plass nye tilbud som arbeidslivet etterspør. Bedrifter som ser at fagskolenes tilbud ikke dekker deres behov, anbefales å gå i dialog med skolen om opprettelse av ønsket tilbud.

- Og husk å sjekke tilbud i hele landet. Mange av fagskoletilbudene er på deltid og organisert som nettbasert- eller samlingsbasert studie. Da kan man velge fritt fra tilbud i hele landet, avslutter Tvedt.

Kontaktinformasjon for fagskolene