OBOS nytt medlem

Foto: NHO

Norges største boligbyggelag melder seg inn i NHO og BNL.

- Det er med stor glede vi ønsker OBOS sine virksomheter velkommen. Sammen står vi sterkere for å bygge fremtidens samfunn og skape gode rammevilkår for næringsliv og eiendomsutvikling, sier Ole Erik Almlid.
 
- Når OBOS nå for første gang knytter seg til en arbeidsgiverorganisasjon, er vi glade for å bli en del av NHO og BNL. OBOS har vokst betydelig over flere år, og i takt med utviklingen i arbeidsmarkedet har behovet for en sterk partner som NHO og BNL gjort seg gjeldende. Vår inntreden i NHO betyr at alle datterselskaper blir tilknyttet organisasjonen, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj.
 
OBOS blir en del av Byggenæringens Landsforening gjennom bransjeforeningene Boligprodusentenes Forening og Norsk Eiendom. og representerer 1100 nye årsverk i BNL-fellesskapets medlemsmasse. 
 
- Det er en stor glede å ønske Norges største boligbygger som fullt medlem i Boligprodusentene. Vi ser frem til å samarbeide med en fremoverlent og løsningsorientert virksomhet som OBOS. Norge har nå en nyboligkrise, og OBOS er en viktig aktør for å få snudd utviklingen. OBOS har også engasjert seg i sosial bærekraft innen boligutvikling, noe som er en viktig satsing for foreningen, sier Lars Jacob Hiim, i Boligprodusentenes Forening. 
 
Norsk Eiendom ser muligheter på tvers av de ulike NHO-foreningene: - Det er veldig gledelig at hele OBOS-konsernet nå kommer inn i NHO-familien. Med det får vi en enda sterkere representasjon av eiendoms- og boligbransjen i hovedorganisasjonen, og som bransjeforening har vi allerede stor glede og nytte av å ha OBOS Eiendom i vår medlemsmasse.
 
Nina Solli gleder seg til å samarbeide enda tettere med OBOS: - BNL-fellesskapet vokser jevnt og trutt og OBOS blir en stor og viktig ressurs. Vi ser frem til å yte service og et bra samarbeid for å styrke Norge største fastlandsnæring.