Fortsatt ledige plasser på bygg ved flere fagskoler

Publisert

Byggenæringens Landsforening melder at det fremdeles er ledige plasser på de tekniske fagskolene tilbyr toårige (heltid) eller treårige (deltid) utdanninger innen byggfag.

Utdanningene gir en kombinasjon av fag, økonomi og ledelse, og passer godt som videreutdanning for ansatte med fagbrev. Dette er en av de mest etterspurte utdanningen i næringslivet ifølge NHO sitt kompetansebarometer 2022, som viser at utdanningen er etterspurt av hele 53% av NHOs medlemmer.

- Fagskoleutdanning gir en kombinasjon av teori og praksis som er svært etterspurt. Utdanningen tar to år, noe som kan være en fin tidshorisont for videreutdanning gitt markedsutsiktene i byggebransjen nå, sier kompetansepolitisk direktør Kjetil Tvedt i Byggenæringens Landsforening.

Det er på Samordna opptak man finner oversikten over ledige plasser. For byggfag søker man under kategorien Teknologiske fag. Per nå er det 113 studier som fortsatt har ledige plasser hvorav 69 er organisert som deltidsstudier.

Slik søker du ledige fagskoleplasser

Den digitale fagarbeider i Oslo

Fagskolen i Oslo er blant skolene med ledige plasser i heltidsstudiet i bygg. De har også ledige plasser i deltidsstudiet; Den digitale fagarbeider for bygge- og anleggsnæringen. Sistnevnte er søkbart via skolens hjemmeside. Som stadig flere av fagskolenes tilbud, gjennomføres dette studiet i korte moduler der man selv kan velge om man vil ta en modul eller flere. Her er det tenkt oppstart i august. Tilbudet er utviklet i samarbeid med bransjen, og sikrer fagarbeidere nødvendig kompetanse i et høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.

Bygg- og treteknikk på fagskolen Innlandet

Fagskolen på Innlandet har ledige plasser på Anlegg heltid, BIM deltid, Bygg heltid og deltid samt Bygg- og treteknikk heltid. Fagskolen Innlandet er det eneste studiestedet i Norge som tilbyr sistnevnte utdanning. Studiet er etterspurt av bransjen, og ble etablert for å møte krav om høyere kompetanse innen bygging i tre, særlig trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse.

Praktisk lederutdanning for byggenæringen

Fagskolen i Viken har etter pådriv fra næringen etablert studiet; Grunnleggende praktisk lederutdanning i bygg- og anleggsbransjen. Målet med studiet er å gjøre en bedre rustet til å ha et lederansvar i bygg- og/eller anleggsbransjen. Fordi Bygg- og anleggsbransjen trenger flere fagarbeidere med kompetanse innen prosjektledelse har Fagskolen i Viken i samarbeid med næringen også opprettet studiet; Prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen. Her er det fortsatt noen ledige plasser.

Sirkulær disponering av vann - vann som ressurs

Norges grønne fagskolen - Vea, har ledige plasser innenfor anleggsledelse samt Sirkulær disponering av vann - vann som ressurs. Begge er etterspurt av bransjen. -Som følge av klimaendringene og flere kraftige regnskyll er håndtering av vann viktig,  og vi må regne med at det blir stilt flere krav til kompetanse på området fremover, sier Karsten Totland Raddatz som er daglig leder i Hageform. Sirkulær disponering av vann er et unikt studium, som går på tvers av flere fag og er åpen for både rørleggere, anleggsarbeidere, anleggsrørleggere og anleggsgartnere, avslutter Raddatz.

Kontakt fagskolen

I tillegg til å sjekke Samordna opptak for ledige plasser, kan det også være lurt å høre direkte med den enkelte fagskolen, som har det aktuelle studiet man ønsker. Det kan være at de har ledige plasser utover det som er registrert i Samordna opptak, eller at de kan anbefale et annet studie som vil dekke dine behov.

Kontaktinformasjon for fagskolene

- Og husk å sjekke tilbud i hele landet. Mange av fagskoletilbudene er på deltid og organisert som nettbasert- eller samlingsbasert studie. Noe av det gunstige med fagskolen er at de er organisert av for dem som har jobb. Velger man et deltidsstudier, kan man ofte velge fritt fra tilbud i hele landet, avslutter Tvedt.

Slik søker du fagskole