BNL øker rekrutteringsinnsatsen

Publisert

Foto: BNL

Neste år skal rundt 60 000 15-åringer velge hva de skal bli når de blir voksne. BNL vil frem mot søknadsfristen for videregående 1. mars ha en kampanje som retter seg mot 2008-kullet som i dag går i 10 klasse. I tillegg videreføres en kampanje mot foreldre.

- Søkingen til byggfag har med små variasjoner holdt seg nærmest konstant de siste årene, sier Kjetil Tvedt direktør for kompetanse i BNL. Det er vanskelig å se for seg et positivt brudd i utviklingen uten at rekrutteringsinnsatsen økes betydelig, fortsetter han.

Årlig søker det seg ca. 4500 ungdommer til bygg- og anleggsfag. Målet er å øke antallet opp mot 5000 i 2027. Men det blir utfordrende.

– Vi er inne i en bølgedal for byggenæringen, og erfaring fra særlig finanskrisen (2008), men også oljekrisen (2014), er at det er færre som søker seg til byggenæringen når mediene fylles med dårlig nytt om aktivitetsnivået i næringen. Fødselskullene er også synkende, fra 2024 blir det færre ungdommer å konkurrere om. Derfor er det særlig viktig at vi klarer å rekruttere enda flere jenter og flere fra byene, sier Tvedt.  

Det er seniorrådgiver for kompetanse Margrethe Gjessing i BNL som er prosjektleder for kampanjen. - Ungdommene må oppleve byggfag som relevant, vi vet at næringen har mye ved seg som treffer ungdom, vi må bare å bli enda flinkere til å vise det fram på en måte som treffer ungdommene sier Gjessing som trekker frem TikTok, influensere, klimakampen og gaming som stikkord til hva hun mener vil få målgruppens oppmerksomhet.

Foreldrekampanjen fra 2023 videreføres også, nå i et større partnerskap med flere av de andre landsforeningene i NHO. -Foreldre er barns viktigste rådgivere i utdanningsvalg, samtidig vet man at de ofte ikke er godt nok informert om hvilke muligheter valg av yrkesfag åpner for, sier Gjessing.

I en undersøkelse BNL gjennomførte i 2022 svarte nesten halvparten av spurte foreldre at man ikke kan ta høyere utdannelse med yrkesfag.

- Det er overraskende at så mange av foreldrene svarte feil på dette spørsmålet sier Gjessing. Det viser at det fortsatt er viktig med informasjonsarbeid om yrkesfagene, fortsetter hun. Nå som vi går inn i et bredere partnerskap om denne kampanjen forventer vi et enda større avtrykk av budskapet vårt.

- I sum høyner vi nå rekrutteringsinnsatsen betydelig, og håper det gir positiv uttelling allerede på søkertallene i 2024. Vi gleder oss til å fortelle barn og foreldre om de fantastiske mulighetene byggenæringen gir, avslutter en entusiastisk Margrethe Gjessing.