Webinar steinstøv med kvarts

 • 12. apr 2024Kl. 09.00–11.30
 • Påmeldingsfrist 11.04.2024

IA bransjeprogram bygg og anlegg har finansiert flere prosjekter som tar for seg støv/kvarts og vibrasjoner i næringen. Hensikten med webinaret er å belyse hvor vi står kunnskapsmessig og diskutere mulige tiltak fremover.

Foto: Anders Flæte, Mesta

Program:

 1. Velkommen v/Knut Aaneland, IA bransjeprogram bygg og anlegg
 2. Fjellboring - vibrasjoner og støv. Pågående studium. v/Thomas A. Clemm, STAMI/Mesta
 3. Kartlegging av støv- og kvartseksponering, riving og sanering. Pågående studium. v/Torunn K. Ervik, STAMI
 4. Lovgiving kvarts-/støvproblematikk. Byggherrenes ansvar. v/Hilde Austrheim, Arbeidstilsynet
 5. Tilbakeblikk fra en som fikk varige skader. v/Helge Haukeland
 6. Erfaringer fra regionale verneombud (RVO) v/Glenn Seland
 7. Utfordringer for en tunnelentreprenør v/Torgeir Kristiansen, HMS-sjef LNS
 8. Innspill fra Statens Vegvesen, BaneNor, Statnett, Nye Veier
 9. Aktuelle tiltak. Tidligfase byggherreveiledning. v/Karl-Christian Norby, STAMI

Velkommen! 

Følg webinaret her

Webinaret gjennomføres som et Teams-møte. Alle påmeldte får tilsendt lenke til webinaret/Teamsmøte senest 11. april. Webinaret blir tatt opp og lagt ut på Bransjeprogrammets YouTube-kanal.