Dysleksivennlig arbeidsplass?​ Kan bygg- og anleggsnæringen kalle seg det?​

 • 24. mai 2024Kl. 09.30–11.00
 • Påmeldingsfrist 23.05.2024

Dysleksi er en vanske med lesing og skriving. Det er anslått at mellom 5 og 10% av befolkningen har dette i større eller mindre grad. Man kan ikke kvitte seg med dysleksien sin, men trening og tilrettelegging kan gjøre hverdagen mye bedre.​

I alle yrker er det nødvendig å kunne tilegne seg informasjon for å kunne utføre jobben på en god og sikker måte, ikke minst det å rapportere utført arbeid. Tradisjonelt foreligger denne informasjonen i skriftlig form. For å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig for en dyslektiker kan et virkemiddel være å skape en "dysleksivennlig arbeidsplass". Mange bedrifter er allerede i gang. I samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker IA-programmet for bygg og anlegg å gjøre erfaringene fra dette arbeidet tilgjengelig for vår bransje, og på den måten inspirere til å initiere tilsvarende arbeid.​

Fordelene er mange:​

 • Den enkelte ansatte får en bedre arbeidsdag gjennom at en slipper å skjule sine utfordringer samt at det letter utførelsen av jobben.​
 • Sikkerhet er ofte betinget av at prosedyrer og retningslinjer forstås av alle ansatte. Lange beskrivelser er ikke optimalt.​
 • Lese og skrivevansker kan derfor innebære en trussel for sikkerheten på arbeidsplassen, og er trolig en bakenforliggende årsak til sykefravær og frafall i bygg og anlegg. Dette ønsker vi å sette søkelyset på for å bevisstgjøre oss for en eventuell styrket innsats framover i vårt bransjeprogram.
 • Og bunnlinjen for bedriften kan ofte bli bedre ved at de som sliter med dysleksi kan bruke all sin kompetanse i jobbutførelsen, og ikke slite med å forstå jobbinstrukser eller rapportere utførelse av jobben. ​

 

Tid: 24. Mai, kl 0930 – 1100​

Følg webinaret her: https://www.streamlive.no/dysleksi 

 

Målsetting: Bevisstgjøring av ledelse og VO/TV om dysleksi som utfordring og hvordan det kan håndteres på en god måte, både for bedriften og den ansatte.​

Målgruppe: Ledelse på alle nivå i bedriften, HR-enheter, BHT, tillitsvalgte og verneapparat.​

 

Program:

 1. Innledning, IA- bransjeprogrammet for bygg- og anlegg

 2. Dysleksi – hvordan oppleves det? MEF v/Julie Brodtkorb

 3. Hva er dysleksi og hva er utfordringen, Dysleksi Norge

 4. Hva kan NAV bidra med v/NAV

 5. Hva gjøres i bransjeprogrammet for leverandørindustrien, Petter Arnesen

 6. Hvordan jobber en bedrift i næringen med dysleksi, Representant fra Feiring AS

 7. Avslutning, Q&A

Velkommen! 

 

Webinaret gjennomføres som et Teams-møte. Alle påmeldte får tilsendt lenke til webinaret/Teamsmøte senest 23. mai. Webinaret blir tatt opp og lagt ut på Bransjeprogrammets YouTube-kanal.