Byggeplass befaring

Publisert

Foto: BNL

BNL har sammen med flere medlemsfirmaer gjennomført tre besøk på byggeplasser for sentrale politikere fra fylkesbenkene i Oslo/Viken for å belyse hvilke problemer et totalforbud mot innleie vil ha for næringen.

I september har BNL gjennomført byggeplassbesøk i Sarpsborg, Larvik og på Lysaker. Hensikten var å informere sentrale politikere fra fylkesbenkene i Oslo/Viken regionen om innleieforbudet og samtidig gi dem innsikt i hvordan byggenæringen fungerer. Totalt møtte vi 13 interesserte stortingspolitikere som fikk høre budskapet om at grunnbemanningen i byggenæringen øker. Et forbud er derfor unødvendig. Vi fikk meget god god hjelp av representanter for medlemsbedriftene NCC, Backe, Engebretsen Betong & Mur, Eriksen & Jensen, Klyve, Veidekke og Olaf B. Terjesen som fortalte om hvordan innleiemuligheten bidrar til at byggenæringen kan oppfylle samfunnsoppdraget vi er gitt: Å bygge det moderne og bærekraftige Norge. 

BNL vil fortsette å jobbe tett med denne saken etter hvert som den kommer til politisk behandling.