Byggenæringen med Ukraina-møte med næringsministeren

Publisert

24. mars hadde adm.dir. i Treindustrien, Heidi Finstad, og adm.dir. i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim, på vegne av BNL, møte med Næringsminister Jan Christian Vestre, der de presenterte utfordringer og løsninger for byggenæringen i en vanskelig tid med krig i Europa.

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, hvor BNL representerer 14 tilsluttede bransjeforeninger. Aktiviteten i byggenæringen berører mange ledd og komplekse verdikjeder, og det offentlige utøser ca. 40 prosent av omsetningen i sektoren. Byggenæringen er på vei inn i høysesongen for bygg- og anleggsvirksomhet, men Putins krig i Ukraina skaper utfordringer.

BNL understreket at vi stiller oss helt og fullt bak sanksjonene som innføres, men ønsker likevel å løfte frem tre forhold knyttet til BAE-sektoren:

1. Forhold som påvirker aktivitet nå og fremover i BAE sektoren

a) Transport er en kritisk faktor, bedriftene melder at bortfall av transportkapasitet gir forstyrrelser i flere verdikjeder. Dette følger av at ukrainske sjåfører er kalt hjem til krigen. I tillegg har Polen og de baltiske landene kalt hjem sine landsmenn i beredskap. Vi har pr. nå ikke oversikt over omfang på bortfall av transportkapasitet, men det er grunn til å tro at det er av vesentlig betydning.

b) Transportkostnader som følge av drivstoffpriser er en faktor som gir en bekymringsfull prisvekst.

c) Råvaremangel på flere områder påvirker aktiviteten i byggenæringen og medfører i tillegg en sterk prisvekst. Både tilgang, avtaleforhold/Force Majeure og pris er kritiske forhold (f.eks. stål, plastprodukter, trevirke, bitumen osv.)

d) Prisvekst medfører dramatiske prisøkninger på varer og tjenester. Dette vil også ramme det offentlige som innkjøper.

e) Energikostnader slår hardt ut i flere verdikjeder.

2. Mulige tiltak for å korrigere forstyrrelser, samt veiledning og behov for dialog med regjering

a) Det må avklares i dialog med Regjeringen mulige tiltak for å sikre vareflyt i verdikjeder.

b) Behov for løpende dialog med Regjeringen.

c) Behov for veiledning til bedriftene i forhold til sanksjoner.

3. Bidrag for å avhjelpe i situasjonen, med fokus på mottak av flyktninger

a) Bidrag til bosetting ved å sikre tilstrekkelig med tomter, forenklet regulering og mindre endringer i plan og kravspesifikasjon, f.eks. standardisering, samt hurtigbehandling.

b) Eiendomsselskaper bidrar til å koordinere registrering av ledige boliger og videreformidler samlet til kommunene, det er eksempelvis avtale med Oslo kommune om dette. Det bør vurderes om kommunen kan få hjemmel til at private bygg også kan få midlertidig bruksendring for å endre til midlertidig boligformål i en akutt situasjon.

c) Tilrettelegge for å at flytninger raskt kan komme i arbeid innenfor seriøse rammer.