BNL reagerer på forbud mot innleie av arbeidskraft: – Regjeringen burde gått i dialog

Publisert

Administrerende direktør Nina Solli i Byggenæringens Landsforening reagerer på regjeringens plan om å forby leie av arbeidskraft i byggebransjen på Østlandet.

– Byggenæringens Landsforening (BNL) opplever ikke at vi er tatt med på råd i regjeringens arbeid med saken. Vi kunnet bidratt med forslag til hvordan vi sammen kunne løse de problemstillinger regjeringen ønsker å løse. Regjeringen burde gått i dialog med BNL allerede under utarbeidelsen av forslaget, sier Solli til NTB.

Arbeiderpartiet lovte før valget å forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Tirsdag foreslo arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) å stramme inn, men kun i byggebransjen og kun i østlandsområdet – Oslo, Viken og Vestfold.

– Det er fordi dette området regnes som ett arbeidsmarked, sa Tajik til NRK.

Hun viser til at omfanget av innleie i denne bransjen er nesten dobbelt så stort i Oslo-området som i resten av landet.

Solli mener et mulig forbud i Oslo-området blant annet vil medføre at pågående prosjekter vil bli forsinket.

– Norsk byggenæring er oppdragsbasert, noe som betyr at de ikke på forhånd vet om de får alle de oppdragene de konkurrerer om. Det sier seg selv at en ikke kan ha en grunnbemanning som er basert på toppene, og la dem sitte på reservebenken når oppdragene mangler, sier hun.