Webinar om oljeforbud på byggeplasser fra 2022

Publisert

Fra neste år blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplasser. I mars arrangerer Miljødirektoratet et informasjonsmøte om endringene som kommer.

Endringen er gjort i forskriften om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

16. mars arrangerer Miljødirektoratet et informasjonsmøte om endringene. Her får du en innføring i hva forskriften sier, hvilke alternativer løsninger som finnes for oppvarming på byggeplasser - og får høre hvordan Asker kommune har gått fram for å gjøre sine byggeplasser helt utslippsfrie.

Egen veileder for kommunene

For kommunene som skal følge opp forbudet, har Miljødirektoratet og NVE laget en egen veileder. Veilederen forklarer nærmere om kommunenes myndighet og plikter i forskriften.