Oppdatert bransjestandard for smittevern på bygg- og anleggsplasser

Publisert

Økt smitte og nye tiltak fører til behovet for å gjeninnføre bransjestandarden. Byggeplasser bør drives på gult nivå og BNL oppfordrer alle til å fokus på smittevernforsvarlig drift.

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak, blant annet krav om å holde avstand og begrense antall kontakter. BNL og Standard Norge har på bakgrunn av dette besluttet å gjeninnføre bransjestandarden om smitteverntiltak på bygg- og anleggsplasser.

Den oppdaterte versjonen av standarden innebærer få materielle endringer sammenlignet med tiltak i forrige versjon, fra før gjenåpning i september.

Smitteverntiltak i standarden er delt i to tiltaksnivå og angis som gult og rødt nivå. Vi anbefaler foreløpig at byggeplasser drives på gult nivå i hele landet.

  • Gult nivå beskriver smitteverntiltak for byggeplasser som følger nasjonale anbefalinger og nåværende forsterkede regionale smitteverntiltak for angitte kommuner, listet opp i covid-19-forskriftens kapittel 5A.
  • Rødt nivå er for tiden ikke i bruk, men er et beredskapsnivå ved behov for ytterlige restriktive smitteverntiltak

Standarden kan lastes ned her.

Den er også tilgjengelig på Standard Norge sine nettsider. 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: