Ledig prosjektlederstilling: Har du erfaring fra forebyggende HMS-arbeid?

Publisert

Vi søker etter prosjektleder for IA-avtalens bransjeprogram for bygg- og anleggsnæringen.

Bransjeprogrammet skal kartlegge og analysere hvordan man gjennom bedre planlegging og organisering av arbeidsoperasjoner, kan redusere den del av bransjens sykefravær som relaterer seg til fysisk belastende arbeidsoperasjoner. Det er Byggenæringens Landsforening (BNL), sammen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som har ansvar for å gjennomføre bransjeprogrammet.

På vegne av de tre partene søker BNL nå etter en prosjektleder som 

  • har solid erfaring fra forebyggende HMS-arbeid i bransjen, samt har særlig interesse for arbeid med sykefravær og frafall
  • gjerne er/har vært tilknyttet bransjerelevant og operativ produksjon i en viss tid 
  • har de nødvendige personlige egenskaper for å utøve god prosjektledelse og for å føre prosjektet vel i havn. Det er bl.a. ønskelig med god samfunnsforståelse, evne til å jobbe selvstendig og målrettet, gode analytiske evner, gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • har en viss kjennskap til og gjerne erfaring med digitale verktøy som benyttes i bransjen, bl.a. BIM

Prosjektlederen skal lede en arbeidsgruppe og selv være underordnet en styringsgruppe. Prosjektleders oppgave blir å sørge for utforming av prosjektbeskrivelse samt gjennomføre prosjektet i tråd med denne. For å nå målet om reduksjon i sykefraværet gjennom bedre planlegging og organisering av arbeidsoperasjoner, skal prosjektleder blant annet sørge for nødvendige kartlegginger, bearbeidelse og analyse av innhentet informasjon, forslag til verktøy og tiltak, samt beskrive erfaringene ved utprøving av disse. Det samlede prosjektet og resultatet av dette skal beskrives i sluttrapport.

I tillegg til arbeidsgruppen vil prosjektet også støttes av en referansegruppe. Bransjeprogrammet vil også knytte til seg BHT-ressurser, representanter for relevante myndigheter, bl.a. Arbeidstilsyn og NAV, samt forskningsressurser.

Prosjektlederstillingen er en 100% stilling og tilknytningsformen til BNL vil være midlertidig ansettelse tilsvarende prosjektets varighet (2-3 år). Som alternativ til midlertidig ansettelse kan det være aktuelt med delvis "frikjøp" fra stilling hos annen arbeidsgiver for prosjektperioden. Avlønningen vil være markedsmessig og stå i forhold til kompetanse og egnethet. Tiltredelse etter avtale.

For mer informasjon om stillingen kontakt Byggenæringens Landsforening v/Thorkil H. Aschehoug, e-post: thorkil.aschehoug@bnl.no eller telefon 90809877.

 

Les mer her om bransjeprogrammet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bransjeprogrammer-under-ia-avtalen-20192022/id2645863/

Søknad sendes til firmapost@bnl.no. Frist: Snarest.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: