Jon Karlsen skal lede arbeidet med det digitale veikartet

Publisert

Byggenæringens aktører har sammen tatt initiativet til etableringen av det digitale veikartet – som styres av BNL. Nå har BNL ansatt tidligere Glava-sjef Jon Karlsen til å lede arbeidet med å få til en felles digitalisering av byggenæringen.

– En samlet byggenæring stilte seg bak etableringen av det digitale veikartet, som er en metode for hvordan en sammensatt næring skal digitalisere sammen. Nå etablerer BNL et nettverk med bakgrunn i denne metoden som vi håper skal brukes av bedriftene og organisasjonene i samspill med det offentlige i å få på plass en heldigital byggenæring. Ved å bruke dette nettverket kan vi samle næringen digitalt og derigjennom kunne bygge bedre og mer effektivt. Dette nettverket er BNL opptatt av at skal være fundamentert i hele næringen, og jeg er meget godt fornøyd med å få Jon Karlsen med sin erfaring til å lede dette arbeidet og dette nettverket, sier adm. dir. Jon Sandnes i BNL.

– I årene fremover vil det, som blant annet Bygg21 har påpekt, være helt avgjørende å digitalisere byggeprosessen. Det ser vi at Jon har gjort i praksis i sin tid som leder av Glava og dette vil være nyttig i arbeidet med å lede digitaliseringsnettverket, legger Sandnes til

– Spennende 
Jon Karlsen, som til sommeren går helt ut av Glava/Saint-Gobain Byggevarer, ser frem til å ta fatt på oppgaven med å digitalisere næringen. Ikke minst ønsker han å få virksomhetene til å forstå det viktige verktøyet digitaliseringen innebærer for å få gode industrielle prosesser – og hvilke gevinster man kan hente ut av dette.

– Det er veldig spennende å bli spurt om å lede en slik prosess. Jeg har gjennom hele karrieren vært opptatt av hvordan næringen kan bli mer industriell. Økt grad av digitalisering er et helt nødvendig verktøy for å nå en slik målsetning. Jeg går inn i denne oppgaven med de forutsetningene jeg har – ikke som digitaliseringsekspert - men med en bedriftsleders tankegang, sier Karlsen.

Les hele saken på bygg.no her