Digitalisering av byggenæringen, hvorfor er det så viktig at lederne engasjerer seg?

Publisert

Jon Karlsen er prosjektleder for Veikart 2.0.

Digitalisering er et tema som det jobbes med i hele næringen for tiden. Det foregår en mengde gode initiativ hvor ny teknologi tas i bruk. BNL har dratt i gang det som populært kalles «Veikart 2.0», hvor hele næringen inviteres til å være med, skriver prosjektleder Jon Karlsen i en kommentar.

Denne kommentaren sto først på trykk i Byggeindustrien 10. desember 2019

Men hva gjør dette med næringen og hvorfor er det så viktig at vi trykker på og virkelig engasjerer oss for å få det til?

Og hvorfor er det så viktig at lederne legger en strategi for digitalisering?

Etter å ha jobbet et langt liv i industrien, mener jeg at jeg kjenner igjen det som nå skjer. På sytti-åtti tallet kom de første kravene til kvalitetssikringssystemer til Norge. Først til forsvarsindustrien, deretter til oljeindustrien, før det spredte seg til det meste av norsk industri på 1990-2000 tallet. Kvalitetssikringssystemene gikk fra å bli kalt kvalitetssystemer til nå å bli kalt ledelsessystemer.

Årsaken til at først forsvaret, så oljeutbyggerne, deretter alle andre industrikunder forlangte disse systemene var todelt:

1) Man ville sikre seg at man fikk nøyaktig det man ønsket og som man bestilte, nøyaktig det som kunden ville ha, riktig første gangen.

2) Man ville ha full sporbarhet, slik at hvis noe gikk galt, så skulle man lett finne problemene og lett kunne korrigere.

Industrien på sin side syntes disse kravene og systemene var i overkant, men fler og fler industribedrifter oppdaget etterhvert at de faktisk ble mere og mere effektive og en bedre leverandør. Riktig første gangen er alltid mest effektivt. Det er alltid best å planlegge før man bygger, ikke etterpå.

Full sporbarhet og riktig første gangen er selvfølgelig mye, mye vanskeligere i byggenæringen hvor man bygger et og et prosjekt, ofte helt forskjellige.

Men ny digital teknologi muliggjør nå samme utvikling i Byggenæringen! Med skikkelig bruk av digitale tvillinger (som er fullt beriket!), digitale merkesystemer og en felles standardisering, kan vi få til det samme.

I dag vet mange hus og leilighetskjøpere ikke hva de egentlig får. Fortsatt er det mye «eller tilsvarende» som leveres. I dag kan heller ikke de aller fleste byggevarer spores dersom noe går galt.

Fremtidige «byggherrer» vil ikke godta å ha det slik. Krav til bærekraftige bygg og reduserte utslipp akselererer også nødvendigheten av å få til dette. Konkurransen blir tøffere og tøffere og marginene mer og mer presset. Dette går ikke over!

Jeg er helt sikker på at de bedriftslederne som forstår de digitale utfordringene og mulighetene og legger en klar strategi for å møte denne utviklingen, vil ha størst mulighet for å lykkes.

Digitalisering er kun et verktøy for å bli mere effektiv og få bedre kontroll. Alle vet at produktiviteten i næringen ikke har utviklet seg positivt de siste 15 årene, og alle vet at det ikke alltid blir riktig første gangen.

Vi håper «Digitalt veikart 2.0» skal kunne bidra til sette en felles agenda og hjelpe lederne i Næringen i arbeidet med å gjøre virksomhetene mere digitale .