Akkord-kontoret fortsetter

Publisert

F.v. Christian Sagvold Johansen (Sfa), Christian Justnes (Fellesforbundet, Siri Bergh (NHO Byggenæringen og Terje Langberg Larsen (Sfa).

Servicekontoret for akkord forlenges med to år. Det er stor interesse for akkord blant de ansatte og bedriftene i byggenæringen. Det var budskapet under den første Akkordkonferansen som ble gjennomført denne uken.

Ca. 80 personer var samlet i Sundtkvartalet for å høre mer om arbeidet til kontoret og om viktige tema innenfor bruken av akkord som blant annet HMS i en hektisk hverdag og planlegging, tidlig involvering og effektiv produksjon.

En god historie fra bedrift ble også delt – forhåpentligvis en spore for flere til å bli nysgjerrige på hva det kan innebære å jobbe akkord. Skanskas folk redegjorde for prosjektet "Ladebyhagen" – der de virkelig hadde erfart hva prosjektering og tidlig involvering av akkordlag hadde betydd. I tillegg fremhevet de også samarbeidet med byggherren og den teamkulturen som hadde vært skapt som svært positivt.

Et gledelig budskap på konferansen var at partene, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen, allerede er blitt enige om videreføre kontoret med ytterligere to år fra utløpet av 2024. Forbundssekretær Christian Justnes fra Fellesforbundet og direktør Siri Bergh fra NHO Byggenæringen var begge tydelige på at det nå blir spennende å se videreutviklingen av dette felles kontoret som etter en litt treg start virkelig har tatt fart.

Kontoret har vært i full drift i et drøyt halvår. Til å begynne med ble det brukt mye tid på å informere om og synliggjøre hva Sfa kan tilby. I den sammenheng har Sfa deltatt på diverse arenaer, i form av konferanser og samlinger, samt gjennomført individuelle møter med aktuelle bransjer, for å nevne noe.

Denne innsatsen har båret frukter, og Sfa opplever nå en pågang som har bidratt til en kalender fylt med avtaler og møter med ledere og tillitsvalgte i stadig flere bedrifter. Det har også vært dialog og samarbeid med Fellesforbundets avdelinger og målemiljøene over store deler av landet.

Sfa opplever at stadig flere bedrifter ønsker å vite mer om akkordlønnsystemet og hvordan man ved bruk av dette kan øke produktiviteten, lønnsomheten og konkurransekraften.

- Nå har vi har snart vært i alle landets største byer i servicekontorets ærend, og omfanget av henvendelser og ønske om å møte oss underbygger behovet for vår eksistens og det vi kan tilby, sier uttaler Terje Langberg Larsen.

Deltakerne, som kom fra både Fellesforbundet og NHO Byggenæringen, fikk en spennende dag med nyttig informasjon, faglig påfyll og inspirasjon, samt mulighet til å knytte nye bekjentskaper.

- Dette har blitt mye større på langt kortere tid enn vi hadde forestilt oss, noe vi ser på som utelukkende positivt og veldig gøy, sier Christian André Sagvold Johansen.

Og – legger han til – så håper vi å kunne gjenta en slik konferanse med enda flere interesserte deltakere neste år.