Servicekontoret for akkord opprettet

Publisert

I forbindelse med fjorårets lønnsforhandlinger på Fellesoverenskomsten for byggfag, ble Fellesforbundet og BNL enige om å etablere et partssammensatt servicekontor for akkord.

Servicekontoret er nå på plass og Terje Langberg Larsen (Fellesforbundet) og Christian André Sagvold Johansen (BNL) er nå i gang med å utarbeide en strategi og handlingsplan for kontoret, basert på det som ble nedfelt i riksmeklerens møtebok fra forhandlingene, og styringsgruppens ønsker og forventninger.  

- Det overordnede målet/ fokuset for servicekontoret er å revitalisere og øke bruken av akkord som lønnssystem, som forvaltet og praktisert på en korrekt måte (fra begge parter), er et lønnssystem som bidrar til økt produktivitet, lønnsomhet, kontroll på kostnader og høyere lønn til fagarbeideren – en vinn-vinn situasjon for begge/ alle involverte parter, sier Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet.   

Servicekontoret for akkord (Sfa) etablerer seg med fokus på å fremstå som ett felles organ, med en "felles" logo, hvor enhetlig og tydelig rådgivning og kommunikasjon ut til bransjen anses som avgjørende og viktig.  

 - For at man skal lykkes med akkord som lønnssystem, forutsettes det at man har fokus og kontroll på prosjektering, planlegging, tilrettelegging og produksjon. De som lykkes med dette, vil ha en stor fordel og et sterkt konkurransefortrinn inn i fremtiden, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL.   

Servicekontoret for akkord vil arrangere små og større konferanser og samlinger, for både arbeidsgivere og arbeidstakere, samlet og, eller hver for seg – alt etter hva som passer eller er ønskelig.  

- Vi vil fokusere på å komme ut til bedriftene, arbeidsgiverne, målemiljøene og arbeidstakerne, slik at vi kommer tett på og får innblikk i hva som opptar og eventuelt frustrerer de respektive partene i forbindelse med akkord. Det er essensielt å komme seg ut og tett på alle miljøer og parter for å lykkes med oppdraget, sier Terje Langberg Larsen og Christian André Sagvold Johansen som samlet sett utgjør Servicekontoret for akkord.   

Det er også etablert en portal, Akkordportalen. Her kan arbeidsgivere og arbeidstakere gå inn for å finne praktisk og nyttig informasjon, samt maler og linker.  

 Fokuset og budskapet til Sfa vil være konsistent – å revitalisere og øke bruken av akkord som lønnssystem, fokus på opplæring i kapittel 3 i FOB og hvordan komme i gang og lykkes med akkord, avslutter Siri Bergh.