Om NHO Byggenæringen - Håndverk

NHO Byggenæringen - Håndverk er etablert som et medlemstilbud til håndverksbedrifter i NHO Byggenæringen.

NHO Byggenæringen - Håndverk er etablert som en gruppe i NHO Byggenæringen for håndverksbedrifter og for at de bedriftene skal ha en tilhørighet og et medlemstilbud NHO Byggenæringen/NHO. NHO Byggenæringen Håndverk skal ikke konkurrere med andre bransjer i NHO Byggenæringen og skal ikke blandes sammen med Fellesgruppen i NHO Byggenæringen .

Videre skal disse medlemmer ha mulighet for å påvirke NHO Byggenæringens arbeidsgiver-/ og næringspolitikk slik at rammevilkårene for bedriftene blir best mulige og forutsigbare.

NHO Byggenæringen Håndverk er del av NHO Byggenæringens visjon og forretningside.

NHO Byggenæringen - Håndverk er et sted å være organisert slik at bedriftene har et sted å henvende seg og at NHO Byggenæringen kan tilby medlemstjenester tilbake.

NHO Byggenæringen - Håndverk skal ha et tett samarbeid med andre håndverksbransjer i NHO Byggenæringen, slik at SMB-bedriftene og håndverksfagene får best mulig rammevilkår. Det skal blant annet gjøres ved at NHO Byggenæringen Håndverk deltar i NHO Byggenæringen håndverksforum.

Håndverksforum består i dag av følgende bransjer i NHO Byggenæringen : VBL (Ventilasjons og blikkenslager bedriftenes landsforbund), TEF (Takentreprenørenes forening), Rørentreprenørene Norge, Norske Trevarer, NAML (Norske anleggsgartnere-miljø og Landskapsentreprenører), VKE (Ventilasjon, kulde og energi) og Murmestrenes Landsforening. NHO Byggenæringen - Håndverksforum tilbyr også jevnlig webinarer på aktuelle temaer.

NHO Byggenæringen er eier av tariffavtalen Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) hvor også NHO er part i og som bedriftene i NHO Byggenæringen Håndverk anvender. Kompetansepolitikken er nært knyttet til å være part i arbeidslivet. Dette er politikkområder som skal ha høy prioritet.

Deltagelse i utvalg og arbeidsgrupper i NHO Byggenæringen:

NHO Byggenæringen Håndverk har deltagelse i utvalgsarbeid for å påvirke arbeidsgiverpolitikk og næringspolitikk. Følgende råd/ utvalg er prioritert:

  1. Forhandlingsutvalg for overenskomst for byggfag (FOB).
  2. NHO Byggenæringens kompetanseforum.
  3. NHO Byggenæringens Seriøsitetsforum.
  4. NHO Byggenæringens Miljøforum.