Nytt forsikringstilbud og andre tjenester for NHO Byggenæringen - Håndverk

Forsikring Nå kan bygge- og malerbedrifter få ekstra gode priser og vilkår med NHO Forsikring. Dette betyr blant annet:

- Lav pris på lovpålagt yrkesskadeforsikring

- Ingen bonustap på kjøretøy

- Nøye tilpassede prosjekt- og ansvarsforsikringer

- Gunstige betingelser også på andre forsikringer for hele virksomheten og de ansatte

 

Garanti

Til forskjell fra bankgarantier knytter garantiforsikring ikke opp eiendeler som sikkerhet i balansen. Dermed forbedres selskapets likviditet.

Garantiforsikring er like sikker og godkjent som substitutt til bankgaranti.

Hvilke garantimuligheter har din bedrift?

 

NHO Byggenæringens sitt forsikringstilbud forhandles og leveres av NHO Forsikring ved NHO og Söderberg & Partners.

Dette gir medlemsbedrifter tilgang til betingelser som kan være vanskelig å skaffe på egen hånd.

Ta gjerne kontakt med oss for uavhengig rådgiving og tilbud ut fra bedriftens egne behov.

Ta kontakt med Söderberg & Partners på denne siden, ved å trykke her.

NHO Byggenæringen Håndverks bedriftene vil også fra og med i dag ha tilgang til systemet og priser til Boligprodusentenes Styringssystem. Det er et styringssystem for boligbyggere som er tilgjengelig via Holte-plattformen som en lisensiert tjeneste.

Trykk her for mer informasjon om tjenesten:

  • Prisen for pakken med rutiner og kontrakter er 749,- pr. mnd. for en enkeltlisens
  • Prisen for pakken med rutiner og Holte ByggSøk er kr. 1.349,- pr. mnd. for en enkeltlisens

For nærmere avtale om flerbrukerlisenser, ta kontakt med Holte/EG, kontaktperson er Frode Eek, frode.eek@holte.no For mer informasjon om kampanjen fra Holte, trykk her.

Innhold
Styringssystemet inneholder rutiner som er foreningens fortolkninger av hvordan regelverk skal praktiseres på en rekke områder som innen plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven med forskrifter og byggherreforskriften. Systembeskrivelsen gir informasjon om systemets formål, innhold og krysskopling mellom regelverk og systemets rutiner og bruksdokumenter. Systemet vedlikeholdes av Boligprodusentenes Forening gjennom flere årlige publiseringer.
Styringssystemet må suppleres med kvalitetssikringsverktøy tilpasset virksomhetens fag og kompetanse. 

 

NHO Byggenæringen - Håndverks bedriftene vil også kunne benytte seg av Boligprodusentgarantien.
Gjennom Boligprodusentgarantien går foreningen god for innholdet i styringssystemet. Det har den praktiske konsekvensen at foreningen vil engasjere seg i saker hvor foreningens fortolkninger blir utfordret enten av myndigheter eller i kontraktsforhold. Det betyr også at Boligprodusentgarantien kun gjelder i de tilfeller hvor praksis er i samsvar med rutiner i foreningens styringssystem.

 

Kurs
For medlemmer av NHO Byggenæringen Håndverk kan Boligprodusentenes Forening tilby bedriftsorienterte introduksjonskurs eller rådgivning på inntil 1 timer pr. virksomhet. Kurs eller rådgivning gjennomføres som digitalt møte. Rådgivning ut over dette vil være som betalt tjeneste.

Videre vil NHO Byggenæringen - Håndverks-bedriftene også kunne anvende Byggesaksforum.

NHO Byggenæringen - Håndverks medlemmer ønskes velkommen til vår arena for alle som arbeider med byggesøknader. Boligprodusentenes Forening etablerte i 2022 sammen med Holte AS møteplassen og nettstedet byggesaksforum.no .

På dette nettstedet finner du mer informasjon om formål og de som står bak møteplassen. Hvis du er interessert i å delta i Byggesaksforums nettmøter og motta informasjon fra Byggesaksforum, bør du registrere deg her:

https://byggesaksforum.no/deltaker/