- Flere kvinner til byggenæringen

Publisert

Embla begynte på VG1 Byggeteknikk i høst. Foto: BNL

I bygg- og anleggsnæringen er kvinneandelen på 9 prosent totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden. - Vi trenger et krafttak for å endre disse tallene, av flere grunner, og få tilgang til enda flere flinke fagfolk. BNL mener at byggeplasser med mangfold bidrar til et godt arbeidsmiljø og bedre løsninger, sier Nina Solli, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening.

Blant BNLs medlemsbedrifter er det 16 % kvinnelige ledere. Og når det gjelder fagarbeidere er tallene slik iht. overenskomstene; anlegg: 1,3%, byggfag: 2,4%, asfaltarbeid og veivedlikehold: 3,9% og byggeindustrien: 9,1%.

I NHOs siste medlemsundersøkelse ble bedriftslederne i byggenæringen spurt om de var fornøyde med kjønnsbalansen i egen virksomhet. 40 prosent av de som svarte sa nei. Da de ble spurt om de opplevde skjev kjønnsbalanse i søkermassen som et problem i rekrutteringsarbeidet bekreftet 35 prosent at det gjorde de.

Tall fra Udir viser at andel jenter som søkte seg til Vg1. bygg- og anleggsteknikk over tid har økt. I 2013 var det 5 prosent jenter blant søkerne, mens det i fjor var 11 prosent. - Økning av jenter som vil til byggenæringen er gode nyheter, fortsetter Solli.

Det er flere gode krefter som jobber for å sette kjønnsbalanse i egne yrker på dagsordenen. NHO- og NITO-prosjektet «Jenter og teknologi», turnerer for eksempel landet rundt for å møte jenter på ungdomsskoletrinnet.

Flere bransjer i byggenæringen har også tatt egne initiativ til egne kvinnenettverk - som for eksempel Ingeborg-nettverket for kvinnelige rørleggere. - Vi vet det krever guts å gå mot strømmen i utdanningsvalg. Derfor har vi i høst og vinter kjørt en rekrutteringskampanje rettet mot foreldre til barn som har valgt studieretning nå i forrige uke. Kampanjen har tatt for seg velkjente fordommer mot å jobbe i byggenæringen, herunder også fordommer mot jenter i byggenæringen, avslutter Solli.